Predavanja za OKTOBAR

Start date: 10 oktobra, 2023
End date: 24 oktobra, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 10. OKTOBAR 2023.A-1-761/23
Neuroonkologija - novi trendovi u dijagnostici i lečenju
Dr Petar Vuleković

• 24. OKTOBAR 2023. A-1-754/23
Post-kovid sindrom
Dr Bojana Radanović

Predavanja za SEPTEMBAR

Start date: 12 avgusta, 2023
End date: 26 avgusta, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 12. SEPTEMBAR 2023.A-1-762/23
Prehospitalni tretman pacijenata sa kraniocerebralnim povredama
Dr Đula Đilvesi

• 19. SEPTEMBAR 2023. A-1-757/23
Razvoj i perspektive u hirurškom lečenju degenerativnih bolesti kičmenog stuba
Dr Bojan Jelača

• 26. SEPTEMBAR 2023. A-1-753/23
Primena kolagena u prevenciji progresije degenerativnih reumatskih bolesti
Dr Ksenija Bošković

Predavanja za MAJ I JUNI

Start date: 9 maja, 2023
End date: 6 juna, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 9. MAJ 2023.A-1-1648/22
Prevencija karcinoma grlića materice - HPV vakcinacija i skrining
Dr Aljoša Mandić

• 16. MAJ 2023. A-1-1646/22
Primena savremenih tehnika zračne terapije u lečenju ginekoloških maligniteta
Dr Jelena Ličina

• 30. MAJ 2023. A-1-1642/22
Multimodalni tretman jetrenih metastaza CRC
Dr Mlađan Protić

• 6. JUNI 2023. A-1-1650/22
Kako su inovativne terapije promenile sliku lečenja raka dojke?
Dr Lazar Popović

Predavanja za APRIL

Start date: 18 aprila, 2023
End date: 25 aprila, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 18. APRIL 2023.A-1-1649/22
Tuberkulozni empijem
Asist. dr Siniša Maksimović

• 25. APRIL 2023. A-1-1651/22
Procena resektabilnosti i operabilnosti nesitnoćelijskog karcinoma bronha
Asist. dr Ivan Ergelašev

Predavanja za MART

Start date: 14 marta, 2023
End date: 21 marta, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 14. MART 2023.A-1-1645/23
Profilaksa i terapija postoperativne fibrilacije i flatera (POAF) udruženih sa torakalnim operacijama
Dr Jelena Isaković

• 21. MART 2023. A-1-1647/23
Izazovi u barijatrijskoj anesteziji
Dr Mirjana Novaković

Predavanja za OKTOBAR

Start date: 11 oktobra, 2022
End date: 25 oktobra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 11. OKTOBAR 2022.A-1-1608/21
SAVREMENI TRETMAN BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM
Dr Jasna Jovićević

• 18. OKTOBAR 2022. A-1-93/22
ZAŠTO SE PREŠLO SA OPŠTE ANESTEZIJE NA SPINALNU ZA CARSKI REZ?
Dr Borislava Pujić

• 25. OKTOBAR 2022. A-1-92/22
KLINIČKI ASPEKTI OSTEOPOROZE I SUPLEMENTACIJA U CILJU SMANJENJA RIZIKA ZA NASTAJANJE OSTEOPOROZE
Dr Ksenija Bošković

Predavanja za SEPTEMBAR

Start date: 13 septembra, 2022
End date: 27 septembra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 13. SEPTEMBAR 2022.A-1-671/22
OPERATIVNO LEČENJE PRELOMA DISTALNOG RADIJUSA
Dr Miodrag Vranješ

• 20. SEPTEMBAR 2022. A-1-670/22
LEČENJE PRELOMA PROKSIMALNOG OKRAJKA BUTNE KOSTI
Dr Saša Karan

• 27. SEPTEMBAR 2022. A-1-672/22
HIRURŠKO LEČENJE KOMPLEKSNIH POVREDA LAKTA
Dr Mirko Obradović

Predavanja za JUNI

Start date: 7 juna, 2022
End date: 14 juna, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 7. JUNI 2022.A-1-94/22
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

• 14. JUNI 2022. A-1-95/22
ERAS PROTOKOL ZA CARSKI REZ - PRVI U SRBIJI
Dr Borislava Pujić

Predavanja za MAJ

Start date: 10 maja, 2022
End date: 31 maja, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 10. MAJ 2022.A-1-98/22
SARKOPENIJA I OSTEOPOROZA - NOVINE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Dr Snežana Tomašević Todorović

• 17. MAJ 2022. A-1-97/22
KVALITET ŽIVOTA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA - ZNAČAJ REHABILITACIONOG TRETMANA
Dr Dušica Simić Panić

• 24. MAJ 2022.A-1-96/22
EFEKTI MULTIDISCIPLINARNE REHABILITACIJE NA KINEZIOFOBIJU NAKON OSTEOPOROTSKIH PRELOMA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI
Dr Slobodan Pantelinac

• 31. MAJ 2022.A-1-99/22
PROCENA FUNKCIONALNOG STATUSA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA
Dr Danka Petrović

Predavanja za APRIL

Start date: 5 aprila, 2022
End date: 26 aprila, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 5. APRIL 2022.A-1-88/22
PLACENTA AKRETA SPEKTAR - RASTUĆI PROBLEM SAVREMENOG AKUŠERSTVA
Dr Aleksandra Vejnović

• 12. APRIL 2022. A-1-89/22
LAPAROSKOPSKE PROCEDURE U GINEKOLOGIJI
Dr Marko Ilinčić

• 19. APRIL 2022.A-1-90/22
COVID 19 INFEKCIJA - NAČIN LEČENJA I UTICAJ NA ISHOD TRUDNOĆE
Dr Anita Krsman

• 26. APRIL 2022.A-1-91/22
KONZERVATIVNI TRETMAN EKTOPIČNE TRUDNOĆE PRIMENOM METOTREKSATA - DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKI PRISTUP
Dr Stevan Milatović

1 2 3