Predavanja za MAJ I JUNI

Početak: maj 14, 2024
Kraj: jun 11, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00

• 14. MAJ 2024.
Strano telo disajnih puteva kod dece – A-1-633/24
Dr Milica Prtina

• 28. MAJ 2024.
Astmatski status u dečjem uzrastuA-1-638/24
Dr Milica Milojković

• 11. JUNI 2024.

Minimalno invazivna valvularna hirurgijaA-1-639/24
Dr Aleksandar Milosavljević

Predavanja za APRIL

Početak: april 9, 2024
Kraj: april 23, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00

• 9. APRIL 2024.
Mesto i uloga lasera u ginekologiji – A-1-635/24
Dr Branislava Baturan

• 23. APRIL 2024.
Infekcije u puerperijumu - dijagnostika i terapija – A-1-637/24
Dr Nataša Batranović, dr Đorđe Petrović

Predavanja za FEBRUAR

Datum: februar 27, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00

• 27. FEBRUAR 2024.A-1-754/23
POST-KOVID SINDROM
Dr sc. med. dr Bojana Radanović

Predavanja za OKTOBAR

Početak: oktobar 10, 2023
Kraj: oktobar 24, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

• 10. OKTOBAR 2023.A-1-761/23
Neuroonkologija - novi trendovi u dijagnostici i lečenju
Dr Petar Vuleković

• 24. OKTOBAR 2023. A-1-754/23
Post-kovid sindrom
Dr Bojana Radanović

Predavanja za SEPTEMBAR

Početak: avgust 12, 2023
Kraj: avgust 26, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

• 12. SEPTEMBAR 2023.A-1-762/23
Prehospitalni tretman pacijenata sa kraniocerebralnim povredama
Dr Đula Đilvesi

• 19. SEPTEMBAR 2023. A-1-757/23
Razvoj i perspektive u hirurškom lečenju degenerativnih bolesti kičmenog stuba
Dr Bojan Jelača

• 26. SEPTEMBAR 2023. A-1-753/23
Primena kolagena u prevenciji progresije degenerativnih reumatskih bolesti
Dr Ksenija Bošković

Predavanja za MAJ I JUNI

Početak: maj 9, 2023
Kraj: jun 6, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

• 9. MAJ 2023.A-1-1648/22
Prevencija karcinoma grlića materice - HPV vakcinacija i skrining
Dr Aljoša Mandić

• 16. MAJ 2023. A-1-1646/22
Primena savremenih tehnika zračne terapije u lečenju ginekoloških maligniteta
Dr Jelena Ličina

• 30. MAJ 2023. A-1-1642/22
Multimodalni tretman jetrenih metastaza CRC
Dr Mlađan Protić

• 6. JUNI 2023. A-1-1650/22
Kako su inovativne terapije promenile sliku lečenja raka dojke?
Dr Lazar Popović

Predavanja za APRIL

Početak: april 18, 2023
Kraj: april 25, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

• 18. APRIL 2023.A-1-1649/22
Tuberkulozni empijem
Asist. dr Siniša Maksimović

• 25. APRIL 2023. A-1-1651/22
Procena resektabilnosti i operabilnosti nesitnoćelijskog karcinoma bronha
Asist. dr Ivan Ergelašev

Predavanja za MART

Početak: mart 14, 2023
Kraj: mart 21, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

• 14. MART 2023.A-1-1645/23
Profilaksa i terapija postoperativne fibrilacije i flatera (POAF) udruženih sa torakalnim operacijama
Dr Jelena Isaković

• 21. MART 2023. A-1-1647/23
Izazovi u barijatrijskoj anesteziji
Dr Mirjana Novaković

Predavanja za OKTOBAR

Početak: oktobar 11, 2022
Kraj: oktobar 25, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

• 11. OKTOBAR 2022.A-1-1608/21
SAVREMENI TRETMAN BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM
Dr Jasna Jovićević

• 18. OKTOBAR 2022. A-1-93/22
ZAŠTO SE PREŠLO SA OPŠTE ANESTEZIJE NA SPINALNU ZA CARSKI REZ?
Dr Borislava Pujić

• 25. OKTOBAR 2022. A-1-92/22
KLINIČKI ASPEKTI OSTEOPOROZE I SUPLEMENTACIJA U CILJU SMANJENJA RIZIKA ZA NASTAJANJE OSTEOPOROZE
Dr Ksenija Bošković

Predavanja za SEPTEMBAR

Početak: septembar 13, 2022
Kraj: septembar 27, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

• 13. SEPTEMBAR 2022.A-1-671/22
OPERATIVNO LEČENJE PRELOMA DISTALNOG RADIJUSA
Dr Miodrag Vranješ

• 20. SEPTEMBAR 2022. A-1-670/22
LEČENJE PRELOMA PROKSIMALNOG OKRAJKA BUTNE KOSTI
Dr Saša Karan

• 27. SEPTEMBAR 2022. A-1-672/22
HIRURŠKO LEČENJE KOMPLEKSNIH POVREDA LAKTA
Dr Mirko Obradović

1 2 3