Aktiv Sremskih Karlovaca

Predsednik
Prof. dr Jovanka Kolarović
Institut za zdrav. zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Potpredsednik
???????
??????

Sekretar
?????
??????


Aktiv lekara Sremskih Karlovaca radi u okviru Podružnice DLV-SLD Novi Sad.
Inicijativa za formiranje Aktiva pokrenuta je 27. januara 2007. godine, da bi 19. marta 2008. godine bio zvanično osnovan.

Osamsedestak lekara koji su rođenjem ili radom za Karlovce vezani čini kapital Aktiva.
Predsedništvo Aktiva konstituisano je 3. septembra 2008. godine u sledećem sastavu: predsednik – prof. dr Dragan Dankuc, potpredsednici – prof. dr Petar Vuleković i prof. dr Smiljana Marinković, sekretar Zorica Sudžum i članovi – prof. dr Igor Mitić, doc. dr Branislava Belić, prim. dr Jasna Pešić, dr Borislav Stevanović i dr Branka Plančak.

Na tom sastanku proglašeni su počasni predsednici Aktiva: prim. dr Petar Mikić, prim. dr Luka Kolarović, prof. dr Boriša Vuković, prof. dr Miroslava Dokmanović, prof. dr Miodrag Radulovački i prof. dr Ivan Ćirić.

Prvo predavanje održao je akademik Vladeta Jerotić septembra 2008. godine.

U 2009. Godini održano je četiri sastanka.

Obeležen je Sveti Trifun – 14. Februara u sali Bogoslovije, 19. juna prof. dr Radoje Čolović, predsednik SLD, održao je predavanje iz oblasti hirurgije. 6. avgusta iz Čikaga stigao je Karlovčanin, prof. dr Miodrag Radulovački i poklonio prisutnima predavanje „O snu“, 17. septembra u Magistratu Aktiv je bio domaćin Predsedništvu DLV-SLD.

Tokom 2010. godine održano je 14. jula predavanje prof. dr Ivana Ćirića iz Čikaga. Takođe su održana i druga predavanja koja su van medicinskih tema, ali vezana za istoriju i tradiciju Karlovaca.
Predavači su bili članovi Aktiva: prof. dr Petar Vuleković, prof. dr Dragan Dankuc, prof. dr Petar Slankamenac, prof. dr Branislava Belić, prof. dr Igor Mitić i mr sc. med. Vladimir Sakač.

2011. godine na Skupštini aktiva izabrano je Predsedništvo u sastavu:
Predsednik: prof. dr Branislava Belić
Potpredsednici: prof. dr Petar Vuleković i prof. dr Smiljana Marinković
Sekretar: prof. dr Jovanka Kolarović
Članovi: prof. dr Dragan Dankuc, dr Borislav Stevanović i Zorica Sudžum.

Tokom 2011. i 2012. godine održano je četiri akreditovanih sastanaka, gde su predavači bili: prof. dr Smiljana Marinković, prof. dr Branislava Belić, prof. dr Bela Balint, prof. dr Jovanka Kolarović i dr Dimitrije Panfilov.

Predsedništvo Aktiva bori se za obezbeđenje prostorija za rad, pa se nada da će se adaptacijom ambulante Doma zdravlja Sremski Karlovci to ostvariti.

U planu i programu za ovu godinu je izrada monografije o lekarstvu i apotekarstvu u Sremskim Karlovcima. Takođe se radi na ideji da Aktiv bude stub baze podataka lekara u dijaspori.

Predsednica, prof. dr Branislava Belić, rođena Karlovčanka, obratila se na Skupštini Podružnice DLV-SLD Novi Sad rečima: „Podnela sam izveštaj o radu i predložila šta nam valja činiti u narednom periodu, u nadi da ćemo to i uspeti i ne zaboravite da smo mi Sremci jako uporni“.