Predavanja za APRIL

Početak: april 9, 2024
Kraj: april 23, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00
Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za APRIL mesec 2024. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 9. APRIL 2024.
Mesto i uloga lasera u ginekologiji – A-1-635/24
Dr Branislava Baturan

• 23. APRIL 2024.
Infekcije u puerperijumu – dijagnostika i terapija – A-1-637/24
Dr Nataša Batranović, dr Đorđe Petrović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare. Predavanje 12. marta akreditovano je za lekare, stomatologe i biohemičare. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić