Predavanja za SEPTEMBAR

Start date: 13 septembra, 2022
End date: 27 septembra, 2022
Time: 00:00 - 00:00
Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za SEPTEMBAR mesec 2022. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

 

• 13. SEPTEMBAR 2022.
OPERATIVNO LEČENJE PRELOMA DISTALNOG RADIJUSA – A-1-671/22
Dr Miodrag Vranješ

• 20. SEPTEMBAR 2022.
LEČENJE PRELOMA PROKSIMALNOG OKRAJKA BUTNE KOSTI – A-1-670/22
Dr Saša Karan

• 27. SEPTEMBAR 2022.
HIRURŠKO LEČENJE KOMPLEKSNIH POVREDA LAKTA – A-1-672/22
Dr Mirko Obradović

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne epidemiološke situacije uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić