Predavanja za FEBRUAR

Početak: februar 4, 2020
Kraj: februar 25, 2020
Vreme: 00:00 - 00:00

• 4. FEBRUAR 2020A-1-2409/19
NOVE SMERNICE ZA TERAPIJU SISTEMSKOG LUPUSA ERITEMATODESA
Dr Biljana Milić

• 11. FEBRUAR 2020 A-1-2411/19
VASKULITISI UDRUŽENI SA ANTINEUTROFILNIM CITOPLAZMATSKIM ANTITELIMA (ANCA)- SAVREMENI PRISTUP
Dr Dejan Ćelić

• 18. FEBRUAR 2020 A-1-2406/19
AKUTNI KARDIORENALNI SINDROM
Dr Violeta Knežević

• 25. FEBRUAR 2020 A-1-2410/19
UTICAJ KOMPLIJANSE BOLESNIKA NA ISHOD TRANSPLANTACIJE BUBREGA
Dr Lada Petrović

Predavanja za NOVEMBAR I DECEMBAR

Početak: novembar 5, 2019
Kraj: decembar 3, 2019
Vreme: 00:00 - 00:00

• 5. NOVEMBAR 2019A-1-1101/19
HEPARINOM INDUKOVANA TROMBOCITOPENIJA
Dr Sanja Gnip

• 12. NOVEMBAR 2019 A-1-1592/19
KORIŠĆENJE HOSPITALNIH SMERNICA PRI OTEŽANOJ INTUBACIJI NA TERENU
Dr Sandro Kopilović

• 19. NOVEMBAR 2019.
LEČENJE POREMEĆAJA SPAVANJA
Dr Vladimir Knežević

• 26. NOVEMBAR 2019.
KOMORBIDITET TELESNIH BOLESTI I DEPRESIJE
Dr Mina Cvjetković Bošnjak

• 3. DECEMBAR 2019.
ZLOUPOTREBA BENZODIAZEPINA
Dr Dragana Ratković

Predavanja za JUNI

Početak: jun 4, 2019
Kraj: jun 11, 2019
Vreme: 00:00 - 00:00

• 04. JUNI

- ALTERNATIVNE METODE OBEZBOLJAVANJA U POROĐAJU

Predavač: Dr Igor Tešić


• 11. JUNI

- KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA TRUDNICA

Predavač: Dr Lidija Jovanović

Predavanja za MAJ

Početak: maj 7, 2019
Kraj: maj 28, 2019
Vreme: 00:00 - 00:00

• 7. MAJ (A-1-749/19)

- UTICAJ D VITAMINA NA BROJNE FUNKCIONALNE SISTEME ORGANIZMA I RAZVOJ HRONIČNOG BOLA U OBLASTI FIZIJATRIJSKE KOMPETENCIJE

Predavač: Dr Ksenija Bošković


• 14. MAJ (A-1-746/19)

- ULOGA I DOPRINOS LEKARSKE STRUKE U DOSTIZANJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

Predavač: Dr Marija Jevtić


• 21. MAJ

- AKUŠERSKI ERAS PROTOKOLI U SRBIJI

Predavač: Dr Borislava Pujić


• 28. MAJ

- SKRINING NA INFEKCIJE U TRUDNOĆI

Predavač: Dr Đorđe Petrović


Predavanja za APRIL

Početak: april 2, 2019
Kraj: april 9, 2019
Vreme: 00:00 - 00:00

• 2. APRIL 2019. - »DIJAGNOSTIČKE DILEME KOD SIFILISA«

• 9. APRIL 2019. - »SUPURATIVNI HIDRADENITIS KAO TERAPIJSKI IZAZOV«

1 2 3