Zdravstvene ustanove

čiji članovi deluju u okviru Podružnice Novi Sad DLV-SLD su:

• Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
• Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
• Institut za onkologijuVojvodine, Sremska Kamenica
• Institut za javnozdravlje Vojvodine, Novi Sad
• Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojovidine, Novi Sad
• Klinički centar Vojvodine Novi Sad:
– Klinika za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju.
– Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju.
– Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.
– Klinika za neurohirurgiju.
– Klinika za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju.
– Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju.
– Klinika za urologiju.
– Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju.
– Klinika za neurologiju.
– Klinika za psihijatriju.
– Klinika za medicinsku rehabilitaciju.
– Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju.
– Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.
– Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju.
– Klinika za hematologiju.
– Klinika za kožno-venerične bolesti.
– Klinika za infektivn ebolesti.
– Klinika za očne bolesti.
– Klinika za bolesti uva, grla, nosa.
– Klinika za ginekologiju i akušerstvo.
– Centar za radiologiju.
– Centar za laboratorijsku medicinu.
– Centar za sudskumedicine, toksikologiju i genetiku.
– Urgentni centar Vojvodine
– Poliklinika
• Zavod za transfuziju krvi Vojvodine
• Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
• Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, Novi Sad
• Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad
• Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
• Zavod za anatomiju Medicinski fakultet
• Zavod za farmakologiju Medicinski fakultet
• Zavod za fiziologiju Medicnski fakultet
• Centar za patologiju i histologiju
• Klinika za stomatologiju
• Pasterov zavod, Novi Sad
• Dom zdravlja Novi Sad (Petrovaradin, Sr. Karlovci, Bukovac, Sr. Kamenica, Ledinci, Veternik, Futog, Begeč, Rumenka, Kisač, Čenej, Stepanovićevo, Kać, Budisava i Kovilj)
• Gerontološkicentar Novi Sad
• Vojno-medicinski centar, Petrovaradin
• Specijalna bolnica za reumatske bolesti, NoviSad.
• Medicinska škola “7.april” Novi Sad
• Privatne ordinacije i pojedinci

OKOLNA MESTA:

• Dom zdravlja Žabalj (Đurđevo, Čurug, Gospođinci)
• Dom zdravlja Titel (Šajkaš, Vilovo, Gardinovci, Mošorin, Lok)
• Dom zdravlja Srbobran (Turija, Nadalj)
• Dom zdravlja Bački Petrovac (Gložan, Kulpin, Maglić)
• Dom zdravlja Beočin (Banoštor, Čerević, Rakovac, Sviloš, Grabovo, Susek, Lug)
• Specijalna bolica Termal, Vrdnik
• Specijalna bolnica za neurološka oboljenja, Stari Slankamen