Članarina

Članarina za 2019. god. iznosi 3.600,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br: 340-1862-67

Aktuelnosti

Predavanja za NOVEMBAR I DECEMBAR

Datum početka: novembar 5, 2019

Datum završetka: decembar 3, 2019

• 5. NOVEMBAR 2019A-1-1101/19
HEPARINOM INDUKOVANA TROMBOCITOPENIJA
Dr Sanja Gnip

• 12. NOVEMBAR 2019 A-1-1592/19
KORIŠĆENJE HOSPITALNIH SMERNICA PRI OTEŽANOJ INTUBACIJI NA TERENU
Dr Sandro Kopilović

• 19. NOVEMBAR 2019.
LEČENJE POREMEĆAJA SPAVANJA
Dr Vladimir Knežević

• 26. NOVEMBAR 2019.
KOMORBIDITET TELESNIH BOLESTI I DEPRESIJE
Dr Mina Cvjetković Bošnjak

• 3. DECEMBAR 2019.
ZLOUPOTREBA BENZODIAZEPINA
Dr Dragana Ratković