Članarina

Članarina za 2023. god. iznosi 6.000,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br: 340-1862-67

Aktuelnosti

Predavanja za FEBRUAR

Datum: februar 27, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00

• 27. FEBRUAR 2024.A-1-754/23
POST-KOVID SINDROM
Dr sc. med. dr Bojana Radanović