Članarina

Članarina za 2020. god. iznosi 3.800,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br: 340-1862-67

Aktuelnosti

Predavanja za OKTOBAR

Datum početka: oktobar 11, 2022

Datum završetka: oktobar 25, 2022

• 11. OKTOBAR 2022.A-1-1608/21
SAVREMENI TRETMAN BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM
Dr Jasna Jovićević

• 18. OKTOBAR 2022. A-1-93/22
ZAŠTO SE PREŠLO SA OPŠTE ANESTEZIJE NA SPINALNU ZA CARSKI REZ?
Dr Borislava Pujić

• 25. OKTOBAR 2022. A-1-92/22
KLINIČKI ASPEKTI OSTEOPOROZE I SUPLEMENTACIJA U CILJU SMANJENJA RIZIKA ZA NASTAJANJE OSTEOPOROZE
Dr Ksenija Bošković