Članarina

Članarina za 2020. god. iznosi 3.800,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br: 340-1862-67

Aktuelnosti

Predavanja za MAJ

Datum početka: maj 10, 2022

Datum završetka: maj 31, 2022

• 10. MAJ 2022.A-1-98/22
SARKOPENIJA I OSTEOPOROZA – NOVINE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Dr Snežana Tomašević Todorović

• 17. MAJ 2022. A-1-97/22
KVALITET ŽIVOTA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA – ZNAČAJ REHABILITACIONOG TRETMANA
Dr Dušica Simić Panić

• 24. MAJ 2022.A-1-96/22
EFEKTI MULTIDISCIPLINARNE REHABILITACIJE NA KINEZIOFOBIJU NAKON OSTEOPOROTSKIH PRELOMA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI
Dr Slobodan Pantelinac

• 31. MAJ 2022.A-1-99/22
PROCENA FUNKCIONALNOG STATUSA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA
Dr Danka Petrović

Predavanja za JUNI

Datum početka: jun 7, 2022

Datum završetka: jun 14, 2022

• 7. JUNI 2022.A-1-94/22
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

• 14. JUNI 2022. A-1-95/22
ERAS PROTOKOL ZA CARSKI REZ – PRVI U SRBIJI
Dr Borislava Pujić