Članarina

Članarina za 2020. god. iznosi 3.800,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br: 340-1862-67

Aktuelnosti

Predavanja za SEPTEMBAR

Datum početka: septembar 8, 2020

Datum završetka: oktobar 1, 2020

• 8. i 10. SEPTEMBAR 2020
POREMEĆAJI ZDRAVLJA I POVRATAK NA POSAO OBOLELIH LEKARA
Dr Olesja Nedić

• 15. SEPTEMBAR 2020
PSIHOLOG U MEDICINI RADA – SAVETNIK, SARADNIK, ČLAN KOMISIJE
Tanja Vasin

• 15. i 17. SEPTEMBAR 2020
UTICAJ FAKTORA RIZIKA (PROFESIONALNIH I NEPROFESIONALNIH) NA NASTANAK KVB
Dr Anka Riđički

• 22. i 24. SEPTEMBAR 2020
IZAZOVI LEKARA OPŠTE MEDICINE U KONTAKTU SA PACIJENTOM KOJI BOLUJE OD PANIČNOG POREMEĆAJA
Dr Vanja Prodić

• 29. SEPTEMBAR i 1. OKTOBAR 2020
SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU HRONIČNIH RANA
Dr Tatjana Pokuševski