Članarina

Članarina za 2020. god. iznosi 3.800,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br: 340-1862-67

Aktuelnosti

OBAVEŠTENJE

Datum početka: mart 2, 2020

Datum završetka: maj 1, 2020

Obaveštavamo sve članove

DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE – SLD

da se sva predavanja i sastanci odlažu do daljnjeg.

O narednim promenama, bićete blagovremeno obavešteni na sajtu

PODRUŽNICE NOVI SAD

DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE.