Članarina

Članarina za 2019. god. iznosi 3.600,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br: 340-1862-67

Aktuelnosti

Predavanja za FEBRUAR

Datum početka: februar 4, 2020

Datum završetka: februar 25, 2020

Vreme: 19:00

• 4. FEBRUAR 2020A-1-2409/19
NOVE SMERNICE ZA TERAPIJU SISTEMSKOG LUPUSA ERITEMATODESA
Dr Biljana Milić

• 11. FEBRUAR 2020 A-1-2410/19
UTICAJ KOMPLIJANSE BOLESNIKA NA ISHOD TRANSPLANTACIJE BUBREGA
Dr Lada Petrović

• 18. FEBRUAR 2020 A-1-2406/19
AKUTNI KARDIORENALNI SINDROM
Dr Violeta Knežević

• 25. FEBRUAR 2020 A-1-2411/19
VASKULITISI UDRUŽENI SA ANTINEUTROFILNIM CITOPLAZMATSKIM ANTITELIMA (ANCA)- SAVREMENI PRISTUP
Dr Dejan Ćelić

PODRUŽNICA NOVI SAD

Datum: februar 4, 2020

I RADNI DEO: GODIŠNJA SKUPŠINU

II STRUČNI DEO: NOVE SMERNICE ZA TERAPIJU SISTEMSKOG LUPUSA ERITEMATODESAA-1-2409/19

Dr Biljana Milić

AKTIV STOMATOLOGA

Datum: februar 6, 2020

• METALKERAMIČKI MOST NA DISPARALELNIM IMPLANTATIMA
V-1302/19-II

Dr Branislav Kardašević, Privatna ordinacija Novi Sad

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD
OBAVEZNA je prijava za sastanak.