Članarina

Članarina za 2020. god. iznosi 3.800,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun br: 340-1862-67

Aktuelnosti

Predavanja za OKTOBAR

Datum početka: oktobar 5, 2021

Datum završetka: oktobar 26, 2021

• 5. OKTOBAR 2021
DEFORMITETI KIČMENOG STUBA U DEČJEM UZRASTU
Dr Vladimir Đan

• 12. OKTOBAR 2020
BIOFIDBEK U TRETMANU DISFUNKCIJE DONJEG URINARNOG TRAKTA
Dr Dragana Živković

• 19. OKTOBAR 2020
ISKUSTVO KLINIKE ZA DEČJU HIRURGIJU U PRIMENI NUSS-OVE PROCEDURE U LEČENJU PEKTUS EKSKAVATUMA
Dr Miloš Pajić

• 26. OKTOBAR 2020
DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HIPERTENZIVNIH HITNIH STANJA
Dr Aleksandra Vulin