Sve aktuelnosti

Predavanja za SEPTEMBAR

Datum početka: septembar 8, 2020

Datum završetka: oktobar 1, 2020

• 8. i 10. SEPTEMBAR 2020
POREMEĆAJI ZDRAVLJA I POVRATAK NA POSAO OBOLELIH LEKARA
Dr Olesja Nedić

• 15. SEPTEMBAR 2020
PSIHOLOG U MEDICINI RADA – SAVETNIK, SARADNIK, ČLAN KOMISIJE
Tanja Vasin

• 15. i 17. SEPTEMBAR 2020
UTICAJ FAKTORA RIZIKA (PROFESIONALNIH I NEPROFESIONALNIH) NA NASTANAK KVB
Dr Anka Riđički

• 22. i 24. SEPTEMBAR 2020
IZAZOVI LEKARA OPŠTE MEDICINE U KONTAKTU SA PACIJENTOM KOJI BOLUJE OD PANIČNOG POREMEĆAJA
Dr Vanja Prodić

• 29. SEPTEMBAR i 1. OKTOBAR 2020
SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU HRONIČNIH RANA
Dr Tatjana Pokuševski

Predavanja za JUNI

Datum početka: jun 2, 2020

Datum završetka: jun 30, 2020

• 2. JUNI 2020
POREMEĆAJI SVESTI I KOGNICIJE U RUTINSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Marija Semnic

• 9. JUNI 2020
AKUTNI MOŽDANI UDAR – ŠTA JE NOVO?
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Petar Slankamenac, dr Željko Živanović, dr Biljana Radovanović

• 16. JUNI 2020
KORIŠĆENJE HOSPITALNIH SMERNICA PRI OTEŽANOJ INTUBACIJI NA TERENU
Dr Sandro Kopilović

• 23. JUNI 2020
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

• 30. JUNI 2020
DANSE MACABRE RELIGIJSKI, FILOZOFSKI, UMETNIČKI I MEDICINSKI ASPEKT SMRTI
Dr Kornelia Đaković Švajcer

Predavanja za MART

Datum početka: mart 3, 2020

Datum završetka: mart 31, 2020

Vreme: 19:00

• 3. MART 2020A-1-2414/19
NOVINE U LEČENJU EPILEPSIJA I TERAPIJSKI PRISTUP PACIJENTIMA SA GLAVOBOLJOM
Dr Ksenija Gebauer-Bukurov, dr Svetlana Simić

• 10. MART 2020 A-1-2412/19
IMUNOLOŠKI POSREDOVANE BOLESTI U NEUROLOGIJI
Dr Vesna Suknjaja, dr Lorand Sakalaš, dr Miroslav Ilin, dr Sonja Rajić

• 17. MART 2020 A-1-2413/19
POREMEĆAJI SVESTI I KOGNICIJE U RUTINSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Marija Semnic

• 24. MART 2020 A-1-2415/19
AKUTNI MOŽDANI UDAR – ŠTA JE NOVO?
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Petar Slankamenac, dr Željko Živanović, dr Biljana Radovanović

• 31. MART 2020 – DANSE MACABRE
Dr Kornelia Đaković Švajcer

OBAVEŠTENJE

Datum početka: mart 2, 2020

Datum završetka: maj 1, 2020

Obaveštavamo sve članove

DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE – SLD

da se sva predavanja i sastanci odlažu do daljnjeg.

O narednim promenama, bićete blagovremeno obavešteni na sajtu

PODRUŽNICE NOVI SAD

DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE.

AKTIV STOMATOLOGA

Datum: februar 6, 2020

• METALKERAMIČKI MOST NA DISPARALELNIM IMPLANTATIMA
V-1302/19-II

Dr Branislav Kardašević, Privatna ordinacija Novi Sad

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD
OBAVEZNA je prijava za sastanak.

Predavanja za FEBRUAR

Datum početka: februar 4, 2020

Datum završetka: februar 25, 2020

Vreme: 19:00

• 4. FEBRUAR 2020A-1-2409/19
NOVE SMERNICE ZA TERAPIJU SISTEMSKOG LUPUSA ERITEMATODESA
Dr Biljana Milić

• 11. FEBRUAR 2020 A-1-2411/19
VASKULITISI UDRUŽENI SA ANTINEUTROFILNIM CITOPLAZMATSKIM ANTITELIMA (ANCA)- SAVREMENI PRISTUP
Dr Dejan Ćelić

• 18. FEBRUAR 2020 A-1-2406/19
AKUTNI KARDIORENALNI SINDROM
Dr Violeta Knežević

• 25. FEBRUAR 2020 A-1-2410/19
UTICAJ KOMPLIJANSE BOLESNIKA NA ISHOD TRANSPLANTACIJE BUBREGA
Dr Lada Petrović

PODRUŽNICA NOVI SAD

Datum: februar 4, 2020

I RADNI DEO: GODIŠNJA SKUPŠINU

II STRUČNI DEO: NOVE SMERNICE ZA TERAPIJU SISTEMSKOG LUPUSA ERITEMATODESAA-1-2409/19

Dr Biljana Milić

AKTIV LEKARA SREMSKIH KARLOVACA

Datum: decembar 16, 2019

Vreme: 18:00

• Sastanak Predsedništva Aktiva
 

• HEPARINOM INDUKOVANA TROMBOCITOPENIJA
Dr Sanja Gnip, Centar za laboratorijsku medicinu KCV Novi Sad
 

• GODIŠNJA SKUPŠTINA

AKTIV STOMATOLOGA

Datum: decembar 5, 2019

Vreme: 19:30

• KOMBINOVANO IZBELJIVANJE ZUBA KAO KOMPROMISNO TERAPIJSKO REŠENJEV-301/19-II

Dr Branislava Velicki Bozejac, Novi Sad

• GODIŠNJA SKUPŠTINA

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD
OBAVEZNA je prijava za sastanak.

AKTIV STOMATOLOGA

Datum: novembar 7, 2019

Vreme: 19:30

• KOMBINOVANO IZBELJIVANJE ZUBA KAO KOMPROMISNO TERAPIJSKO REŠENJEV-1341/19-II

Prim. dr ZORAN DUBAJIĆ, Dom zdravlja Novi Beograd

• PROTETSKO ZBRINJAVANJE PACIJENTA METALO-KARAMIČKIM MOSTOVIMA NA IMPLANTATIMA KOD KENEDY I KLASE U GORNJOJ VILICIV-1342/19-II

Prim. dr ZORAN DUBAJIĆ, Dom zdravlja Novi Beograd

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD
OBAVEZNA je prijava za sastanak.