Sve aktuelnosti

AKTIV STOMATOLOGA

Datum: decembar 5, 2019

Vreme: 19:30

• KOMBINOVANO IZBELJIVANJE ZUBA KAO KOMPROMISNO TERAPIJSKO REŠENJEV-301/19-II

Dr Branislava Velicki Bozejac, Novi Sad

• GODIŠNJA SKUPŠTINA

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD
OBAVEZNA je prijava za sastanak.

AKTIV STOMATOLOGA

Datum: novembar 7, 2019

Vreme: 19:30

• KOMBINOVANO IZBELJIVANJE ZUBA KAO KOMPROMISNO TERAPIJSKO REŠENJEV-1341/19-II

Prim. dr ZORAN DUBAJIĆ, Dom zdravlja Novi Beograd

• PROTETSKO ZBRINJAVANJE PACIJENTA METALO-KARAMIČKIM MOSTOVIMA NA IMPLANTATIMA KOD KENEDY I KLASE U GORNJOJ VILICIV-1342/19-II

Prim. dr ZORAN DUBAJIĆ, Dom zdravlja Novi Beograd

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD
OBAVEZNA je prijava za sastanak.

Predavanja za NOVEMBAR I DECEMBAR

Datum početka: novembar 5, 2019

Datum završetka: decembar 3, 2019

• 5. NOVEMBAR 2019A-1-1101/19
HEPARINOM INDUKOVANA TROMBOCITOPENIJA
Dr Sanja Gnip

• 12. NOVEMBAR 2019 A-1-1592/19
KORIŠĆENJE HOSPITALNIH SMERNICA PRI OTEŽANOJ INTUBACIJI NA TERENU
Dr Sandro Kopilović

• 19. NOVEMBAR 2019.
LEČENJE POREMEĆAJA SPAVANJA
Dr Vladimir Knežević

• 26. NOVEMBAR 2019.
KOMORBIDITET TELESNIH BOLESTI I DEPRESIJE
Dr Mina Cvjetković Bošnjak

• 3. DECEMBAR 2019.
ZLOUPOTREBA BENZODIAZEPINA
Dr Dragana Ratković

AKTIV STOMATOLOGA

Datum: oktobar 3, 2019

Vreme: 19:30

• BENIGNI PAROKSIZMALNI POZICIONI VERTIGOV-1340/19-II
 
Prof. dr Zoran Komazec
 
Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD
OBAVEZNA je prijava za sastanak.

Predavanja za OKTOBAR

Datum početka: oktobar 1, 2019

Datum završetka: oktobar 22, 2019

Vreme: 19:00

• 1. OKTOBAR 2019A-1-1591/19
PREHOSPITALNA TERAPIJA KISEONIKOM
Srđan Stefanović

• 8. OKTOBAR 2019 A-1-1593/19
PROCENA TEŽINE PNEUMONIJE I PREPOZNAVANJE KOMPLIKACIJA
Dr Mirna Đurić

• 15. OKTOBAR 2019 A-1-1590/19
TERAPIJA AKUTNE ASTME
Mirjana Jovančević Drvenica

• 22 OKTOBAR 2019 A-1-1589/19
TERAPIJA KOD AKUTNOG POGORŠANJA HOBP
Dr Marija Vukoja

Predavanja za JUNI

Datum početka: jun 4, 2019

Datum završetka: jun 11, 2019

Vreme: 19:00

• 04. JUNI

– ALTERNATIVNE METODE OBEZBOLJAVANJA U POROĐAJU

Predavač: Dr Igor Tešić


• 11. JUNI

– KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA TRUDNICA

Predavač: Dr Lidija Jovanović

Predavanja za MAJ

Datum početka: maj 7, 2019

Datum završetka: maj 28, 2019

Vreme: 19:00

• 7. MAJ (A-1-749/19)

– UTICAJ D VITAMINA NA BROJNE FUNKCIONALNE SISTEME ORGANIZMA I RAZVOJ HRONIČNOG BOLA U OBLASTI FIZIJATRIJSKE KOMPETENCIJE

Predavač: Dr Ksenija Bošković


• 14. MAJ (A-1-746/19)

– ULOGA I DOPRINOS LEKARSKE STRUKE U DOSTIZANJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

Predavač: Dr Marija Jevtić


• 21. MAJ

– AKUŠERSKI ERAS PROTOKOLI U SRBIJI

Predavač: Dr Borislava Pujić


• 28. MAJ

– SKRINING NA INFEKCIJE U TRUDNOĆI

Predavač: Dr Đorđe Petrović


Stručni sastanak

Datum: april 4, 2019

Vreme: 19:30

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Aktiva stomatologa Novog Sada

koji će se održati u četvrtak, 04. aprila 2019, u Novom Sadu u prostorijama

Društva lekara Vojvodine (Vase Stajića 9), s početkom u 19.30 časova.

Predavanja za APRIL

Datum početka: april 2, 2019

Datum završetka: april 9, 2019

Vreme: 19:00

Predavanja za APRIL

• 2. APRIL 2019. – »DIJAGNOSTIČKE DILEME KOD SIFILISA«

• 9. APRIL 2019. – »SUPURATIVNI HIDRADENITIS KAO TERAPIJSKI IZAZOV«