Sve aktuelnosti

Predavanja za MAJ I JUNI

Početak: maj 14, 2024
Kraj: jun 11, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za MAJ I JUNI mesec 2024. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 14. MAJ 2024.
Strano telo disajnih puteva kod dece – A-1-633/24
Dr Milica Prtina

• 28. MAJ 2024.
Astmatski status u dečjem uzrastuA-1-638/24
Dr Milica Milojković

• 11. JUNI 2024.

Minimalno invazivna valvularna hirurgijaA-1-639/24
Dr Aleksandar Milosavljević

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za APRIL

Početak: april 9, 2024
Kraj: april 23, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za APRIL mesec 2024. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 9. APRIL 2024.
Mesto i uloga lasera u ginekologiji – A-1-635/24
Dr Branislava Baturan

• 23. APRIL 2024.
Infekcije u puerperijumu – dijagnostika i terapija – A-1-637/24
Dr Nataša Batranović, dr Đorđe Petrović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare. Predavanje 12. marta akreditovano je za lekare, stomatologe i biohemičare. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za MART

Početak: mart 12, 2024
Kraj: mart 26, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za MART mesec 2024. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 12. MART 2024.
Prevencija mobinga – A-1-763/23
Dr Zoran Ivanov

• 19. MART 2024.
Multidisciplinarni pristup dijagnostici i hirurškom lečenju preinvazivnih lezija i karcinoma vulve – A-1-771/23
Dr Milana Panjković, Dr Miloš Pantelić

• 26. MART 2024.
Nemotivisani pacijent – uspostavljanje odnosa u psihoterapijskom procesu – A-1-772/23
Dr Ljiljana Milivojević

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare. Predavanje 12. marta akreditovano je za lekare, stomatologe i biohemičare. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za FEBRUAR

Datum: februar 27, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam poziv za predavanje za 27. FEBRUAR 2024.


POST-KOVID SINDROM – A-1-754/23
Dr sc. med. dr Bojana Radanović


Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

SREĆNI PRAZNICI

Početak: decembar 25, 2023
Kraj: januar 15, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00

Predavanja za NOVEMBAR i DECEMBAR

Početak: novembar 7, 2023
Kraj: decembar 5, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za NOVEMBAR i DECEMBAR mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 7. NOVEMBAR 2023.
Novi trendovi u lečenju cerebrovaskularnih bolesti – A-1-759/23
Dr Jagoš Golubović

• 28. NOVEMBAR 2023.
Da li dovoljno recikliramo u anesteziološkoj praksi? – A-1-755/23
Dr Gordana Jovanović

• 5. DECEMBAR 2023.
Koncept „prehabilitacije“ ili priprema bolesnika za predstojeću hiruršku traumu? – A-1-756/23
Dr Sanja Hekenberger, dr Radmila Popović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za OKTOBAR

Početak: oktobar 10, 2023
Kraj: oktobar 24, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za OKTOBAR mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 10. OKTOBAR 2023.
Neuroonkologija – novi trendovi u dijagnostici i lečenju – A-1-761/23
Dr Petar Vuleković

• 24. OKTOBAR 2023.
Post-kovid sindrom – A-1-754/23
Dr Bojana Radanović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za SEPTEMBAR

Početak: avgust 12, 2023
Kraj: avgust 26, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za SEPTEMBAR mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 12. SEPTEMBAR 2023.
Prehospitalni tretman pacijenata sa kraniocerebralnim povredama – A-1-762/23
Dr Đula Đilvesi

• 19. SEPTEMBAR 2023.
Razvoj i perspektive u hirurškom lečenju degenerativnih bolesti kičmenog stuba – A-1-757/23
Dr Bojan Jelača

• 26. SEPTEMBAR 2023.
Primena kolagena u prevenciji progresije degenerativnih reumatskih bolesti – A-1-753/23
Dr Ksenija Bošković

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za MAJ I JUNI

Početak: maj 9, 2023
Kraj: jun 6, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za MAJ I JUNI mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 9. MAJ 2023.
Prevencija karcinoma grlića materice – HPV vakcinacija i skrining – A-1-1648/22
Dr Aljoša Mandić

• 16. MAJ 2023.
Primena savremenih tehnika zračne terapije u lečenju ginekoloških maligniteta – A-1-1646/22
Dr Jelena Ličina

• 30. MAJ 2023.
Multimodalni tretman jetrenih metastaza CRC – A-1-1642/22
Dr Mlađan Protić

• 6. JUNI 2023.
Kako su inovativne terapije promenile sliku lečenja raka dojke? – A-1-1650/22
Dr Lazar Popović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za APRIL

Početak: april 18, 2023
Kraj: april 25, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za APRIL mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 18. APRIL 2023.
Tuberkulozni empijem – A-1-1649/22
Asist. dr Siniša Maksimović

• 25. APRIL 2023.
Procena resektabilnosti i operabilnosti nesitnoćelijskog karcinoma bronha – A-1-1651/22
Asist. dr Ivan Ergelašev

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 2.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba, uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić