Sve aktuelnosti

Predavanja za NOVEMBAR

Start date: 1 novembra, 2022
End date: 29 novembra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 1. NOVEMBAR 2022.A-1-673/22
Endovaskularno lečenje aneurizmatske bolesti aorte
Dr Dalibor Ilić

• 8. NOVEMBAR 2022. A-1-675/22
Radiološka procena venskog puta kod pacijenata na dijalizi
Dr Tijana Koković

• 15. NOVEMBAR 2022. A-1-677/22
Radiološki pristup dijagnostici karcinoma dojke
Dr Marijana Basta Nikolić

• 22. NOVEMBAR 2022. A-1-676/22
Radiološka dijagnostika tumora koštanomišićnog sistema
Dr Ljiljana Dražetin

• 29. NOVEMBAR 2022. A-1-674/22
Enterografija magnetnom rezonancom u određivanju stepena aktivnosti zapaljenja kod Kronove bolesti
Dr Jelena Pilipović Grubor

Predavanja za OKTOBAR

Start date: 11 oktobra, 2022
End date: 25 oktobra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 11. OKTOBAR 2022.A-1-1608/21
SAVREMENI TRETMAN BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM
Dr Jasna Jovićević

• 18. OKTOBAR 2022. A-1-93/22
ZAŠTO SE PREŠLO SA OPŠTE ANESTEZIJE NA SPINALNU ZA CARSKI REZ?
Dr Borislava Pujić

• 25. OKTOBAR 2022. A-1-92/22
KLINIČKI ASPEKTI OSTEOPOROZE I SUPLEMENTACIJA U CILJU SMANJENJA RIZIKA ZA NASTAJANJE OSTEOPOROZE
Dr Ksenija Bošković

EDUKATIVNI KURS

Date: 17 septembra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• XII ŠKOLA AKUŠERSKE ANESTEZIJE / XII ANNUAL SCHOOL OF OBSTETRIC ANESTHESIA COURSEA-1-1212/22

Krajnji rok za prijavu 09.09.2022. / Registration deadline is 09/09/2022

Predavanja za SEPTEMBAR

Start date: 13 septembra, 2022
End date: 27 septembra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 13. SEPTEMBAR 2022.A-1-671/22
OPERATIVNO LEČENJE PRELOMA DISTALNOG RADIJUSA
Dr Miodrag Vranješ

• 20. SEPTEMBAR 2022. A-1-670/22
LEČENJE PRELOMA PROKSIMALNOG OKRAJKA BUTNE KOSTI
Dr Saša Karan

• 27. SEPTEMBAR 2022. A-1-672/22
HIRURŠKO LEČENJE KOMPLEKSNIH POVREDA LAKTA
Dr Mirko Obradović

Predavanja za JUNI

Start date: 7 juna, 2022
End date: 14 juna, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 7. JUNI 2022.A-1-94/22
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

• 14. JUNI 2022. A-1-95/22
ERAS PROTOKOL ZA CARSKI REZ – PRVI U SRBIJI
Dr Borislava Pujić

Predavanja za MAJ

Start date: 10 maja, 2022
End date: 31 maja, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 10. MAJ 2022.A-1-98/22
SARKOPENIJA I OSTEOPOROZA – NOVINE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Dr Snežana Tomašević Todorović

• 17. MAJ 2022. A-1-97/22
KVALITET ŽIVOTA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA – ZNAČAJ REHABILITACIONOG TRETMANA
Dr Dušica Simić Panić

• 24. MAJ 2022.A-1-96/22
EFEKTI MULTIDISCIPLINARNE REHABILITACIJE NA KINEZIOFOBIJU NAKON OSTEOPOROTSKIH PRELOMA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI
Dr Slobodan Pantelinac

• 31. MAJ 2022.A-1-99/22
PROCENA FUNKCIONALNOG STATUSA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA
Dr Danka Petrović

Predavanja za APRIL

Start date: 5 aprila, 2022
End date: 26 aprila, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 5. APRIL 2022.A-1-88/22
PLACENTA AKRETA SPEKTAR – RASTUĆI PROBLEM SAVREMENOG AKUŠERSTVA
Dr Aleksandra Vejnović

• 12. APRIL 2022. A-1-89/22
LAPAROSKOPSKE PROCEDURE U GINEKOLOGIJI
Dr Marko Ilinčić

• 19. APRIL 2022.A-1-90/22
COVID 19 INFEKCIJA – NAČIN LEČENJA I UTICAJ NA ISHOD TRUDNOĆE
Dr Anita Krsman

• 26. APRIL 2022.A-1-91/22
KONZERVATIVNI TRETMAN EKTOPIČNE TRUDNOĆE PRIMENOM METOTREKSATA – DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKI PRISTUP
Dr Stevan Milatović

Predavanja za MART

Start date: 1 marta, 2022
End date: 29 marta, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 1. MART 2022.A-1-1625/21
GEOMETRIJA LEVE KOMORE U HIPERALIMENTACIONOM TIPU GOJAZNOSTI
Dr Veljko Crnobrnja

• 15. MART 2022. A-1-92/22
KLINIČKI ASPEKTI OSTEOPOROZE I SUPLEMENTACIJA U CILJU SMANJENJA RIZIKA ZA NASTAJANJE OSTEOPOROZE
Dr Ksenija Bošković

• 22. MART 2022.A-1-100/22
REZILIJENTNOST I INDIVIDUALNE STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE STRESOM U DOBA KOVID PANDEMIJE
Dr Zlatna Markov

• 29. MART 2022.A-1-101/22
POREMEĆAJI ZDRAVLJA I POVRATAK NA POSAO OBOLELIH LEKARA
Dr Olesja Nedić

Predavanja za NOVEMBAR I DECEMBAR

Start date: 9 novembra, 2021
End date: 7 decembra, 2021
Time: 00:00 - 00:00

• 9. NOVEMBAR 2021.A-1-1031/21 i A-1-1030/21
MODEL MENADŽMENTA PROCESOM PRIKUPLJANJA KRVI U MOBILNOJ JEDINICI U ZAVODU ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
Dr Sanja Bogdanović

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI I PRIKUPLJANJE KRVI ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
Dr Dušica Ademović Sazdanić

• 16. NOVEMBAR 2021.
POREMEĆAJI ČULA MIRISA
Dr Ljiljana Jovančević

• 23. NOVEMBAR 2021.
KOHLEARNA IMPLANTACIJA – 20 GODINA ISKUSTVA
Dr Dragan Dankuc

• 30. NOVEMBAR 2021.
SAVREMENI TRETMAN BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM
Dr Jasna Jovićević

• 7. DECEMBAR 2021.
AKUTNE INFEKCIJE SPOLJAŠNJEG I SREDNJEG UVA
Dr Nemanja Pejaković

Nacionalni kurs

Date: 16 oktobra, 2021
Time: 00:00 - 00:00

• KPR kao deo prehospitalnog pristupa pacijentu bez svestiA-1-1027/2021

Dr Sandro Kopilović, Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Zbog ograničenog broja mesta OBAVEZNA je prijava na kurs.