Sve aktuelnosti

Predavanja za SEPTEMBAR

Datum početka: septembar 7, 2021

Datum završetka: septembar 28, 2021

•7. SEPTEMBAR 2021
OPERATIVNO LEČENJE U MALOJ KARLICI I SEKSUALNE DISFUNKCIJE
Dr Vuk Sekulić

• 14. SEPTEMBAR 2021
PREVREMENA EJAKULACIJA
Dr Goran Marušić

• 28. SEPTEMBAR 2021
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

Predavanja za JUNI

Datum početka: jun 15, 2021

Datum završetka: jun 29, 2021

• 15. JUNI 2021.
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA SMETNJI CENTRALNE KOORDINACIJE I TONUSA U SKLOPU PRAĆENJA RAZVOJA MOTORNIH FUNKCIJA TOKOM PRVE GODINE ŽIVOTA
Dr Vladislava Stejin

• 22. JUNI 2021.
UTICAJ D VITAMINA NA BROJNE FUNKCIONALNE SISTEME ORGANIZMA I RAZVOJ HRONIČNOG BOLA U OBLASTI FIZIJATRIJSKE KOMPETENCIJE
Dr Ksenija Bošković

• 29. JUNI 2021.
NEKOMPAKTNA KARDIOMIOPATIJA – DA LI JE UVEK DIJAGNOSTIKOVANA?
Dr Slavenka Petković Đurić

Predavanja za NOVEMBAR

Datum početka: novembar 3, 2020

Datum završetka: novembar 24, 2020

• 3. NOVEMBAR 2020
SAVREMENI PRISTUP HIRURGIJI SLEZINE
Dr Radoica Jokić

• 10. NOVEMBAR 2020
DEFORMITETI KIČMENOG STUBA U DEČJEM UZRASTU
Dr Vladimi Đan

• 17. NOVEMBAR 2020
BIOFIDBEK U TRETMANU DISFUNKCIJE DONJEG URINARNOG TRAKTA
Dr Dragana Živković

• 24. NOVEMBAR 2020
ISKUSTVO KLINIKE ZA DEČJU HIRURGIJU U PRIMENI NUSS-ove PROCEDURE U LEČENJU PEKTUS EKSKAVATUMA
Dr Miloš Pajić

Odložena predavanja

Datum početka: novembar 2, 2020

Datum završetka: decembar 31, 2020

 

Izveštavamo Vas da su,

zbog novonastale epidemiološke situacije i donetih mera,

odložena predavanja u okviru

Novosadske podružnice zakazana utorkom.

Srdačan pozdrav, Stručna služba DLV


Predavanja za OKTOBAR

Datum početka: oktobar 6, 2020

Datum završetka: oktobar 27, 2020

• 6. OKTOBAR 2020
ZNAČAJ SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU
Dr Gordana Vilotijević Dautović

• 13. OKTOBAR 2020
NAJČEŠĆE NEDOUMICE VEZANE ZA VAKCINACIJU PREVREMENO ROĐENE I BOLESNE NOVOROĐENČADI
Dr Slobodan Spasojević

• 20. OKTOBAR 2020
INDIKACIJE I KONTROVERZE VEZANE ZA MEDIKAMENTOZNO ZATVARANJE DAP-A
Dr Nenad Barišić

• 27. OKTOBAR 2020
ALERGIJA NA KRAVLJE MLEKO
Dr Borko Milanović

Predavanja za SEPTEMBAR

Datum početka: septembar 8, 2020

Datum završetka: oktobar 1, 2020

• 8. i 10. SEPTEMBAR 2020
POREMEĆAJI ZDRAVLJA I POVRATAK NA POSAO OBOLELIH LEKARA
Dr Olesja Nedić

• 15. SEPTEMBAR 2020
PSIHOLOG U MEDICINI RADA – SAVETNIK, SARADNIK, ČLAN KOMISIJE
Tanja Vasin

• 15. i 17. SEPTEMBAR 2020
UTICAJ FAKTORA RIZIKA (PROFESIONALNIH I NEPROFESIONALNIH) NA NASTANAK KVB
Dr Anka Riđički

• 22. i 24. SEPTEMBAR 2020
IZAZOVI LEKARA OPŠTE MEDICINE U KONTAKTU SA PACIJENTOM KOJI BOLUJE OD PANIČNOG POREMEĆAJA
Dr Vanja Prodić

• 29. SEPTEMBAR i 1. OKTOBAR 2020
SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU HRONIČNIH RANA
Dr Tatjana Pokuševski

Predavanja za JUNI

Datum početka: jun 2, 2020

Datum završetka: jun 30, 2020

• 2. JUNI 2020
POREMEĆAJI SVESTI I KOGNICIJE U RUTINSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Marija Semnic

• 9. JUNI 2020
AKUTNI MOŽDANI UDAR – ŠTA JE NOVO?
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Petar Slankamenac, dr Željko Živanović, dr Biljana Radovanović

• 16. JUNI 2020
KORIŠĆENJE HOSPITALNIH SMERNICA PRI OTEŽANOJ INTUBACIJI NA TERENU
Dr Sandro Kopilović

• 23. JUNI 2020
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

• 30. JUNI 2020
DANSE MACABRE RELIGIJSKI, FILOZOFSKI, UMETNIČKI I MEDICINSKI ASPEKT SMRTI
Dr Kornelia Đaković Švajcer

Predavanja za MART

Datum početka: mart 3, 2020

Datum završetka: mart 31, 2020

Vreme: 19:00

• 3. MART 2020A-1-2414/19
NOVINE U LEČENJU EPILEPSIJA I TERAPIJSKI PRISTUP PACIJENTIMA SA GLAVOBOLJOM
Dr Ksenija Gebauer-Bukurov, dr Svetlana Simić

• 10. MART 2020 A-1-2412/19
IMUNOLOŠKI POSREDOVANE BOLESTI U NEUROLOGIJI
Dr Vesna Suknjaja, dr Lorand Sakalaš, dr Miroslav Ilin, dr Sonja Rajić

• 17. MART 2020 A-1-2413/19
POREMEĆAJI SVESTI I KOGNICIJE U RUTINSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Marija Semnic

• 24. MART 2020 A-1-2415/19
AKUTNI MOŽDANI UDAR – ŠTA JE NOVO?
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Petar Slankamenac, dr Željko Živanović, dr Biljana Radovanović

• 31. MART 2020 – DANSE MACABRE
Dr Kornelia Đaković Švajcer

OBAVEŠTENJE

Datum početka: mart 2, 2020

Datum završetka: maj 1, 2020

Obaveštavamo sve članove

DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE – SLD

da se sva predavanja i sastanci odlažu do daljnjeg.

O narednim promenama, bićete blagovremeno obavešteni na sajtu

PODRUŽNICE NOVI SAD

DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE.

AKTIV STOMATOLOGA

Datum: februar 6, 2020

• METALKERAMIČKI MOST NA DISPARALELNIM IMPLANTATIMA
V-1302/19-II

Dr Branislav Kardašević, Privatna ordinacija Novi Sad

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD
OBAVEZNA je prijava za sastanak.