Sve aktuelnosti

Predavanja za JUNI

Datum početka: jun 7, 2022

Datum završetka: jun 14, 2022

• 7. JUNI 2022.A-1-94/22
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

• 14. JUNI 2022. A-1-95/22
ERAS PROTOKOL ZA CARSKI REZ – PRVI U SRBIJI
Dr Borislava Pujić

Predavanja za MAJ

Datum početka: maj 10, 2022

Datum završetka: maj 31, 2022

• 10. MAJ 2022.A-1-98/22
SARKOPENIJA I OSTEOPOROZA – NOVINE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Dr Snežana Tomašević Todorović

• 17. MAJ 2022. A-1-97/22
KVALITET ŽIVOTA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA – ZNAČAJ REHABILITACIONOG TRETMANA
Dr Dušica Simić Panić

• 24. MAJ 2022.A-1-96/22
EFEKTI MULTIDISCIPLINARNE REHABILITACIJE NA KINEZIOFOBIJU NAKON OSTEOPOROTSKIH PRELOMA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI
Dr Slobodan Pantelinac

• 31. MAJ 2022.A-1-99/22
PROCENA FUNKCIONALNOG STATUSA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA
Dr Danka Petrović

Predavanja za APRIL

Datum početka: april 5, 2022

Datum završetka: april 26, 2022

• 5. APRIL 2022.A-1-88/22
PLACENTA AKRETA SPEKTAR – RASTUĆI PROBLEM SAVREMENOG AKUŠERSTVA
Dr Aleksandra Vejnović

• 12. APRIL 2022. A-1-89/22
LAPAROSKOPSKE PROCEDURE U GINEKOLOGIJI
Dr Marko Ilinčić

• 19. APRIL 2022.A-1-90/22
COVID 19 INFEKCIJA – NAČIN LEČENJA I UTICAJ NA ISHOD TRUDNOĆE
Dr Anita Krsman

• 26. APRIL 2022.A-1-91/22
KONZERVATIVNI TRETMAN EKTOPIČNE TRUDNOĆE PRIMENOM METOTREKSATA – DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKI PRISTUP
Dr Stevan Milatović

Predavanja za MART

Datum početka: mart 1, 2022

Datum završetka: mart 29, 2022

• 1. MART 2022.A-1-1625/21
GEOMETRIJA LEVE KOMORE U HIPERALIMENTACIONOM TIPU GOJAZNOSTI
Dr Veljko Crnobrnja

• 15. MART 2022. A-1-92/22
KLINIČKI ASPEKTI OSTEOPOROZE I SUPLEMENTACIJA U CILJU SMANJENJA RIZIKA ZA NASTAJANJE OSTEOPOROZE
Dr Ksenija Bošković

• 22. MART 2022.A-1-100/22
REZILIJENTNOST I INDIVIDUALNE STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE STRESOM U DOBA KOVID PANDEMIJE
Dr Zlatna Markov

• 29. MART 2022.A-1-101/22
POREMEĆAJI ZDRAVLJA I POVRATAK NA POSAO OBOLELIH LEKARA
Dr Olesja Nedić

Predavanja za NOVEMBAR I DECEMBAR

Datum početka: novembar 9, 2021

Datum završetka: decembar 7, 2021

• 9. NOVEMBAR 2021.A-1-1031/21 i A-1-1030/21
MODEL MENADŽMENTA PROCESOM PRIKUPLJANJA KRVI U MOBILNOJ JEDINICI U ZAVODU ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
Dr Sanja Bogdanović

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI I PRIKUPLJANJE KRVI ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
Dr Dušica Ademović Sazdanić

• 16. NOVEMBAR 2021.
POREMEĆAJI ČULA MIRISA
Dr Ljiljana Jovančević

• 23. NOVEMBAR 2021.
KOHLEARNA IMPLANTACIJA – 20 GODINA ISKUSTVA
Dr Dragan Dankuc

• 30. NOVEMBAR 2021.
SAVREMENI TRETMAN BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM
Dr Jasna Jovićević

• 7. DECEMBAR 2021.
AKUTNE INFEKCIJE SPOLJAŠNJEG I SREDNJEG UVA
Dr Nemanja Pejaković

Nacionalni kurs

Datum: oktobar 16, 2021

Vreme: 09:15

• KPR kao deo prehospitalnog pristupa pacijentu bez svestiA-1-1027/2021

Dr Sandro Kopilović, Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Zbog ograničenog broja mesta OBAVEZNA je prijava na kurs.

Nacionalni kurs

Datum: oktobar 9, 2021

Vreme: 09:15

• KPR kao deo prehospitalnog pristupa pacijentu bez svestiA-1-1027/2021
 
Dr Sandro Kopilović, Zavod za hitnu medicinsku pomoć
 
Zbog ograničenog broja mesta OBAVEZNA je prijava na kurs.

Predavanja za OKTOBAR

Datum početka: oktobar 5, 2021

Datum završetka: oktobar 26, 2021

• 5. OKTOBAR 2021
DEFORMITETI KIČMENOG STUBA U DEČJEM UZRASTU
Dr Vladimir Đan

• 12. OKTOBAR 2020
BIOFIDBEK U TRETMANU DISFUNKCIJE DONJEG URINARNOG TRAKTA
Dr Dragana Živković

• 19. OKTOBAR 2020
ISKUSTVO KLINIKE ZA DEČJU HIRURGIJU U PRIMENI NUSS-OVE PROCEDURE U LEČENJU PEKTUS EKSKAVATUMA
Dr Miloš Pajić

• 26. OKTOBAR 2020
DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HIPERTENZIVNIH HITNIH STANJA
Dr Aleksandra Vulin

Predavanja za SEPTEMBAR

Datum početka: septembar 7, 2021

Datum završetka: septembar 28, 2021

•7. SEPTEMBAR 2021
OPERATIVNO LEČENJE U MALOJ KARLICI I SEKSUALNE DISFUNKCIJE
Dr Vuk Sekulić

• 14. SEPTEMBAR 2021
PREVREMENA EJAKULACIJA
Dr Goran Marušić

• 28. SEPTEMBAR 2021
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

Predavanja za JUNI

Datum početka: jun 15, 2021

Datum završetka: jun 29, 2021

• 15. JUNI 2021.
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA SMETNJI CENTRALNE KOORDINACIJE I TONUSA U SKLOPU PRAĆENJA RAZVOJA MOTORNIH FUNKCIJA TOKOM PRVE GODINE ŽIVOTA
Dr Vladislava Stejin

• 22. JUNI 2021.
UTICAJ D VITAMINA NA BROJNE FUNKCIONALNE SISTEME ORGANIZMA I RAZVOJ HRONIČNOG BOLA U OBLASTI FIZIJATRIJSKE KOMPETENCIJE
Dr Ksenija Bošković

• 29. JUNI 2021.
NEKOMPAKTNA KARDIOMIOPATIJA – DA LI JE UVEK DIJAGNOSTIKOVANA?
Dr Slavenka Petković Đurić