Sve aktuelnosti

Predavanja za NOVEMBAR i DECEMBAR

Start date: 7 novembra, 2023
End date: 5 decembra, 2023
Time: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za NOVEMBAR i DECEMBAR mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 7. NOVEMBAR 2023.
Novi trendovi u lečenju cerebrovaskularnih bolesti – A-1-759/23
Dr Jagoš Golubović

• 28. NOVEMBAR 2023.
Da li dovoljno recikliramo u anesteziološkoj praksi? – A-1-755/23
Dr Gordana Jovanović

• 5. DECEMBAR 2023.
Koncept „prehabilitacije“ ili priprema bolesnika za predstojeću hiruršku traumu? – A-1-756/23
Dr Sanja Hekenberger, dr Radmila Popović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za OKTOBAR

Start date: 10 oktobra, 2023
End date: 24 oktobra, 2023
Time: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za OKTOBAR mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 10. OKTOBAR 2023.
Neuroonkologija – novi trendovi u dijagnostici i lečenju – A-1-761/23
Dr Petar Vuleković

• 24. OKTOBAR 2023.
Post-kovid sindrom – A-1-754/23
Dr Bojana Radanović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za SEPTEMBAR

Start date: 12 avgusta, 2023
End date: 26 avgusta, 2023
Time: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za SEPTEMBAR mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 12. SEPTEMBAR 2023.
Prehospitalni tretman pacijenata sa kraniocerebralnim povredama – A-1-762/23
Dr Đula Đilvesi

• 19. SEPTEMBAR 2023.
Razvoj i perspektive u hirurškom lečenju degenerativnih bolesti kičmenog stuba – A-1-757/23
Dr Bojan Jelača

• 26. SEPTEMBAR 2023.
Primena kolagena u prevenciji progresije degenerativnih reumatskih bolesti – A-1-753/23
Dr Ksenija Bošković

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za MAJ I JUNI

Start date: 9 maja, 2023
End date: 6 juna, 2023
Time: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za MAJ I JUNI mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 9. MAJ 2023.
Prevencija karcinoma grlića materice – HPV vakcinacija i skrining – A-1-1648/22
Dr Aljoša Mandić

• 16. MAJ 2023.
Primena savremenih tehnika zračne terapije u lečenju ginekoloških maligniteta – A-1-1646/22
Dr Jelena Ličina

• 30. MAJ 2023.
Multimodalni tretman jetrenih metastaza CRC – A-1-1642/22
Dr Mlađan Protić

• 6. JUNI 2023.
Kako su inovativne terapije promenile sliku lečenja raka dojke? – A-1-1650/22
Dr Lazar Popović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za APRIL

Start date: 18 aprila, 2023
End date: 25 aprila, 2023
Time: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za APRIL mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 18. APRIL 2023.
Tuberkulozni empijem – A-1-1649/22
Asist. dr Siniša Maksimović

• 25. APRIL 2023.
Procena resektabilnosti i operabilnosti nesitnoćelijskog karcinoma bronha – A-1-1651/22
Asist. dr Ivan Ergelašev

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 2.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba, uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

Start date: 6 aprila, 2023
End date: 7 aprila, 2023
Time: 00:00 - 00:00

Predavanja za MART

Start date: 14 marta, 2023
End date: 21 marta, 2023
Time: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za MART mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 14. MART 2023.
Profilaksa i terapija postoperativne fibrilacije i flatera (POAF) udruženih sa torakalnim operacijama – A-1-1645/22
Dr Jelena Isaković

• 21. MART 2023.
Izazovi u barijatrijskoj anesteziji – A-1-1647/22
Dr Mirjana Novaković

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 2.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba, uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠINA

Date: 28 februara, 2023
Time: 19:00 - 23:00

Shodno članu 13. stav 2. Statuta Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva Podružnica Novi Sad

PREDSEDNIK saziva

GODIŠNJU IZBORNU SKUPŠINU

koja će se održati u utorak 28. FEBRUARA 2023. godine u prostorijama Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva u Novom Sadu (Vase Stajića 9) s početkom u 19 časova.

D N E V N I R E D:


I RADNI DEO:

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Izveštaj o radu Podružnice Novi Sad za 2022. godinu
4. Izveštaj o radu Aktiva lekara Sremskih Karlovaca i Aktiva stomatologa za 2022. godinu
5. Izveštaj Nadzornog odbora i finansijski izveštaj za 2022. godinu
6. Izbor članova Predsedništva, predsednika, potpredsednika i sekretara, njihovo konstituisanje
7. Izbor organa i tela – Nadzornog odbora, Komisije za statutarna pitanja izbor članova za Predsedništvo DLV-SLD, delegata u Skupštinu DLV-SLD, članove u Predsedništvu SLD i delegate u Skupštinu SLD
8. Predlozi za nagrade i priznanja
9. Pozdravna reč novoizabranog predsednika
10. Vizija rada za 2023. godinu
11. Razno

II STRUČNI DEO:

Najčešće prepreke u toku onkološkog lečenja (A-1-1643/22)
Prim. dr Nedeljka Boškov

S poštovanjem,

Predsednik Podružnice DLV-SLD Novi Sad
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za FEBRUAR

Start date: 21 februara, 2023
End date: 28 februara, 2023
Time: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za FEBRUAR mesec 2023. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

• 21. FEBRUAR  2023.
Endovaskularno lečenje aneurizmatske bolesti aorteA-1-1644/22
Dr Nedeljka Boškov

• 28. FEBRUAR 2023.
Najčešće prepreke u toku onkološkog lečenja – A-1-1643/22
Dr Nedeljka Boškov

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 2.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba, uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za NOVEMBAR

Start date: 1 novembra, 2022
End date: 29 novembra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za NOVEMBAR mesec 2022. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

• 1. NOVEMBAR 2022.
Endovaskularno lečenje aneurizmatske bolesti aorteA-1-673/22
Dr Dalibor Ilić

• 8. NOVEMBAR 2022.
Radiološka procena venskog puta kod pacijenata na dijalizi – A-1-675/22
Dr Tijana Koković

• 15. NOVEMBAR 2022.
Radiološki pristup dijagnostici karcinoma dojke – A-1-677/22
Dr Marijana Basta Nikolić

• 22. NOVEMBAR 2022.
Radiološka dijagnostika tumora koštanomišićnog sistema – A-1-676/22
Dr Ljiljana Dražetin

• 29. NOVEMBAR 2022.
Enterografija magnetnom rezonancom u određivanju stepena aktivnosti zapaljenja kod Kronove bolesti – A-1-674/22
Dr Jelena Pilipović Grubor

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 2.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba, uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić