Sve aktuelnosti

Predavanja za MAJ I JUNI

Start date: 9 maja, 2023
End date: 6 juna, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 9. MAJ 2023.A-1-1648/22
Prevencija karcinoma grlića materice – HPV vakcinacija i skrining
Dr Aljoša Mandić

• 16. MAJ 2023. A-1-1646/22
Primena savremenih tehnika zračne terapije u lečenju ginekoloških maligniteta
Dr Jelena Ličina

• 30. MAJ 2023. A-1-1642/22
Multimodalni tretman jetrenih metastaza CRC
Dr Mlađan Protić

• 6. JUNI 2023. A-1-1650/22
Kako su inovativne terapije promenile sliku lečenja raka dojke?
Dr Lazar Popović

Predavanja za APRIL

Start date: 18 aprila, 2023
End date: 25 aprila, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 18. APRIL 2023.A-1-1649/22
Tuberkulozni empijem
Asist. dr Siniša Maksimović

• 25. APRIL 2023. A-1-1651/22
Procena resektabilnosti i operabilnosti nesitnoćelijskog karcinoma bronha
Asist. dr Ivan Ergelašev

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

Start date: 6 aprila, 2023
End date: 7 aprila, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 6-7. april 2023.
MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KARCINOMU ŠTITASTE ŽLEZDE
Institut u Sremskoj Kamenici

Predavanja za MART

Start date: 14 marta, 2023
End date: 21 marta, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 14. MART 2023.A-1-1645/23
Profilaksa i terapija postoperativne fibrilacije i flatera (POAF) udruženih sa torakalnim operacijama
Dr Jelena Isaković

• 21. MART 2023. A-1-1647/23
Izazovi u barijatrijskoj anesteziji
Dr Mirjana Novaković

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠINA

Date: 28 februara, 2023
Time: 19:00 - 23:00

• I RADNI DEO:Skupština

• II STRUČNI DEO:A-1-1643/22
Najčešće prepreke u toku onkološkog lečenja
Prim. dr Nedeljka Boškov

Predavanja za FEBRUAR

Start date: 21 februara, 2023
End date: 28 februara, 2023
Time: 00:00 - 00:00

• 21. FEBRUAR 2023.A-1-1644/23
Podrška onkološkim bolesnicima u toku primene hemioterapije
Dr Nedeljka Boškov

• 28. FEBRUAR 2023. A-1-1643/23
Najčešće prepreke u toku onkološkog lečenja
Dr Nedeljka Boškov

Predavanja za NOVEMBAR

Start date: 1 novembra, 2022
End date: 29 novembra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 1. NOVEMBAR 2022.A-1-673/22
Endovaskularno lečenje aneurizmatske bolesti aorte
Dr Dalibor Ilić

• 8. NOVEMBAR 2022. A-1-675/22
Radiološka procena venskog puta kod pacijenata na dijalizi
Dr Tijana Koković

• 15. NOVEMBAR 2022. A-1-677/22
Radiološki pristup dijagnostici karcinoma dojke
Dr Marijana Basta Nikolić

• 22. NOVEMBAR 2022. A-1-676/22
Radiološka dijagnostika tumora koštanomišićnog sistema
Dr Ljiljana Dražetin

• 29. NOVEMBAR 2022. A-1-674/22
Enterografija magnetnom rezonancom u određivanju stepena aktivnosti zapaljenja kod Kronove bolesti
Dr Jelena Pilipović Grubor

Predavanja za OKTOBAR

Start date: 11 oktobra, 2022
End date: 25 oktobra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 11. OKTOBAR 2022.A-1-1608/21
SAVREMENI TRETMAN BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM
Dr Jasna Jovićević

• 18. OKTOBAR 2022. A-1-93/22
ZAŠTO SE PREŠLO SA OPŠTE ANESTEZIJE NA SPINALNU ZA CARSKI REZ?
Dr Borislava Pujić

• 25. OKTOBAR 2022. A-1-92/22
KLINIČKI ASPEKTI OSTEOPOROZE I SUPLEMENTACIJA U CILJU SMANJENJA RIZIKA ZA NASTAJANJE OSTEOPOROZE
Dr Ksenija Bošković

EDUKATIVNI KURS

Date: 17 septembra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• XII ŠKOLA AKUŠERSKE ANESTEZIJE / XII ANNUAL SCHOOL OF OBSTETRIC ANESTHESIA COURSEA-1-1212/22

Krajnji rok za prijavu 09.09.2022. / Registration deadline is 09/09/2022

Predavanja za SEPTEMBAR

Start date: 13 septembra, 2022
End date: 27 septembra, 2022
Time: 00:00 - 00:00

• 13. SEPTEMBAR 2022.A-1-671/22
OPERATIVNO LEČENJE PRELOMA DISTALNOG RADIJUSA
Dr Miodrag Vranješ

• 20. SEPTEMBAR 2022. A-1-670/22
LEČENJE PRELOMA PROKSIMALNOG OKRAJKA BUTNE KOSTI
Dr Saša Karan

• 27. SEPTEMBAR 2022. A-1-672/22
HIRURŠKO LEČENJE KOMPLEKSNIH POVREDA LAKTA
Dr Mirko Obradović