Predavanja za APRIL

Početak: april 5, 2022
Kraj: april 26, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

• 5. APRIL 2022.A-1-88/22
PLACENTA AKRETA SPEKTAR - RASTUĆI PROBLEM SAVREMENOG AKUŠERSTVA
Dr Aleksandra Vejnović

• 12. APRIL 2022. A-1-89/22
LAPAROSKOPSKE PROCEDURE U GINEKOLOGIJI
Dr Marko Ilinčić

• 19. APRIL 2022.A-1-90/22
COVID 19 INFEKCIJA - NAČIN LEČENJA I UTICAJ NA ISHOD TRUDNOĆE
Dr Anita Krsman

• 26. APRIL 2022.A-1-91/22
KONZERVATIVNI TRETMAN EKTOPIČNE TRUDNOĆE PRIMENOM METOTREKSATA - DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKI PRISTUP
Dr Stevan Milatović

Predavanja za MART

Početak: mart 1, 2022
Kraj: mart 29, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

• 1. MART 2022.A-1-1625/21
GEOMETRIJA LEVE KOMORE U HIPERALIMENTACIONOM TIPU GOJAZNOSTI
Dr Veljko Crnobrnja

• 15. MART 2022. A-1-92/22
KLINIČKI ASPEKTI OSTEOPOROZE I SUPLEMENTACIJA U CILJU SMANJENJA RIZIKA ZA NASTAJANJE OSTEOPOROZE
Dr Ksenija Bošković

• 22. MART 2022.A-1-100/22
REZILIJENTNOST I INDIVIDUALNE STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE STRESOM U DOBA KOVID PANDEMIJE
Dr Zlatna Markov

• 29. MART 2022.A-1-101/22
POREMEĆAJI ZDRAVLJA I POVRATAK NA POSAO OBOLELIH LEKARA
Dr Olesja Nedić

Predavanja za OKTOBAR

Početak: oktobar 5, 2021
Kraj: oktobar 26, 2021
Vreme: 00:00 - 00:00

• 5. OKTOBAR 2021
DEFORMITETI KIČMENOG STUBA U DEČJEM UZRASTU
Dr Vladimir Đan

• 12. OKTOBAR 2020
BIOFIDBEK U TRETMANU DISFUNKCIJE DONJEG URINARNOG TRAKTA
Dr Dragana Živković

• 19. OKTOBAR 2020
ISKUSTVO KLINIKE ZA DEČJU HIRURGIJU U PRIMENI NUSS-OVE PROCEDURE U LEČENJU PEKTUS EKSKAVATUMA
Dr Miloš Pajić

• 26. OKTOBAR 2020
DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HIPERTENZIVNIH HITNIH STANJA
Dr Aleksandra Vulin

Predavanja za SEPTEMBAR

Početak: septembar 7, 2021
Kraj: septembar 28, 2021
Vreme: 00:00 - 00:00

•7. SEPTEMBAR 2021
OPERATIVNO LEČENJE U MALOJ KARLICI I SEKSUALNE DISFUNKCIJE
Dr Vuk Sekulić

• 14. SEPTEMBAR 2021
PREVREMENA EJAKULACIJA
Dr Goran Marušić

• 28. SEPTEMBAR 2021
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

Predavanja za JUNI

Početak: jun 15, 2021
Kraj: jun 29, 2021
Vreme: 00:00 - 00:00

• 15. JUNI 2021.
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA SMETNJI CENTRALNE KOORDINACIJE I TONUSA U SKLOPU PRAĆENJA RAZVOJA MOTORNIH FUNKCIJA TOKOM PRVE GODINE ŽIVOTA
Dr Vladislava Stejin

• 22. JUNI 2021.
UTICAJ D VITAMINA NA BROJNE FUNKCIONALNE SISTEME ORGANIZMA I RAZVOJ HRONIČNOG BOLA U OBLASTI FIZIJATRIJSKE KOMPETENCIJE
Dr Ksenija Bošković

• 29. JUNI 2021.
NEKOMPAKTNA KARDIOMIOPATIJA - DA LI JE UVEK DIJAGNOSTIKOVANA?
Dr Slavenka Petković Đurić

Odložena predavanja

Početak: novembar 2, 2020
Kraj: decembar 31, 2020
Vreme: 00:00 - 00:00

 

Izveštavamo Vas da su,

zbog novonastale epidemiološke situacije i donetih mera,

odložena predavanja u okviru

Novosadske podružnice zakazana utorkom.

Srdačan pozdrav, Stručna služba DLV


Predavanja za NOVEMBAR

Početak: novembar 3, 2020
Kraj: novembar 24, 2020
Vreme: 00:00 - 00:00

• 3. NOVEMBAR 2020
SAVREMENI PRISTUP HIRURGIJI SLEZINE
Dr Radoica Jokić

• 10. NOVEMBAR 2020
DEFORMITETI KIČMENOG STUBA U DEČJEM UZRASTU
Dr Vladimi Đan

• 17. NOVEMBAR 2020
BIOFIDBEK U TRETMANU DISFUNKCIJE DONJEG URINARNOG TRAKTA
Dr Dragana Živković

• 24. NOVEMBAR 2020
ISKUSTVO KLINIKE ZA DEČJU HIRURGIJU U PRIMENI NUSS-ove PROCEDURE U LEČENJU PEKTUS EKSKAVATUMA
Dr Miloš Pajić

Predavanja za SEPTEMBAR

Početak: septembar 8, 2020
Kraj: oktobar 1, 2020
Vreme: 00:00 - 00:00

• 8. i 10. SEPTEMBAR 2020
POREMEĆAJI ZDRAVLJA I POVRATAK NA POSAO OBOLELIH LEKARA
Dr Olesja Nedić

• 15. SEPTEMBAR 2020
PSIHOLOG U MEDICINI RADA - SAVETNIK, SARADNIK, ČLAN KOMISIJE
Tanja Vasin

• 15. i 17. SEPTEMBAR 2020
UTICAJ FAKTORA RIZIKA (PROFESIONALNIH I NEPROFESIONALNIH) NA NASTANAK KVB
Dr Anka Riđički

• 22. i 24. SEPTEMBAR 2020
IZAZOVI LEKARA OPŠTE MEDICINE U KONTAKTU SA PACIJENTOM KOJI BOLUJE OD PANIČNOG POREMEĆAJA
Dr Vanja Prodić

• 29. SEPTEMBAR i 1. OKTOBAR 2020
SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU HRONIČNIH RANA
Dr Tatjana Pokuševski

Predavanja za JUNI

Početak: jun 2, 2020
Kraj: jun 30, 2020
Vreme: 00:00 - 00:00

• 2. JUNI 2020
POREMEĆAJI SVESTI I KOGNICIJE U RUTINSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Marija Semnic

• 9. JUNI 2020
AKUTNI MOŽDANI UDAR - ŠTA JE NOVO?
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Petar Slankamenac, dr Željko Živanović, dr Biljana Radovanović

• 16. JUNI 2020
KORIŠĆENJE HOSPITALNIH SMERNICA PRI OTEŽANOJ INTUBACIJI NA TERENU
Dr Sandro Kopilović

• 23. JUNI 2020
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

• 30. JUNI 2020
DANSE MACABRE RELIGIJSKI, FILOZOFSKI, UMETNIČKI I MEDICINSKI ASPEKT SMRTI
Dr Kornelia Đaković Švajcer

Predavanja za MART

Početak: mart 3, 2020
Kraj: mart 31, 2020
Vreme: 00:00 - 00:00

• 3. MART 2020A-1-2414/19
NOVINE U LEČENJU EPILEPSIJA I TERAPIJSKI PRISTUP PACIJENTIMA SA GLAVOBOLJOM
Dr Ksenija Gebauer-Bukurov, dr Svetlana Simić

• 10. MART 2020 A-1-2412/19
IMUNOLOŠKI POSREDOVANE BOLESTI U NEUROLOGIJI
Dr Vesna Suknjaja, dr Lorand Sakalaš, dr Miroslav Ilin, dr Sonja Rajić

• 17. MART 2020 A-1-2413/19
POREMEĆAJI SVESTI I KOGNICIJE U RUTINSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Marija Semnic

• 24. MART 2020 A-1-2415/19
AKUTNI MOŽDANI UDAR - ŠTA JE NOVO?
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Petar Slankamenac, dr Željko Živanović, dr Biljana Radovanović

• 31. MART 2020 – DANSE MACABRE
Dr Kornelia Đaković Švajcer

1 2 3