Predavanja za MAJ I JUNI

Početak: maj 14, 2024
Kraj: jun 11, 2024
Vreme: 00:00 - 00:00
Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za MAJ I JUNI mesec 2024. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 14. MAJ 2024.
Strano telo disajnih puteva kod dece – A-1-633/24
Dr Milica Prtina

• 28. MAJ 2024.
Astmatski status u dečjem uzrastuA-1-638/24
Dr Milica Milojković

• 11. JUNI 2024.

Minimalno invazivna valvularna hirurgijaA-1-639/24
Dr Aleksandar Milosavljević

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić