Područje delovanja

Područje delovanja Podružnice Novi Sad DLV-SLD obuhvata grad Novi Sad i sledeća okolna mesta:

Žabalj (Đurđevo, Čurug, Gospođinci)
Titel (Šajkaš, Vilovo, Gardinovci, Mošorin, Lok)
Srbobran (Turija, Nadalj)
Bački Petrovac (Gložan, Kulpin, Maglić)
Beočin (Banoštor, Čerević, Rakovac, Sviloš, Grabovo, Susek, Lug)
Vrdnik (Specijalna bolica Termal)
Stari Slankamen (Specijalna bolnica za neurološka oboljenja)