Organi i tela

PREDSEDNIŠTVO NOVOSADSKE PODRUŽNICE

1. Prim. Dr sc. med. Borislava Pujić – predsednik
2. Prof. dr Snežana Tomašević Todorović
3. Prof. dr Jovanka Kolarović – sekretar
4. Prof. dr Vladimir Kljajić
5. Dr Jasmina Erdeljan Nikolić
6. Dr Sanja Gnip
7. Mr sc. med. Nenad Vranješ
8. Dr Vesna Roknić
9. Prof. dr Siniša Babović
10. Dr Sandro Kopilović
11. Doc. dr Ivan Kuhajda – potpredsednik
12. Prof. dr Nada Naumović

NADZORNI ODBOR

1. Prof. dr Vera Jerant Patić predsednik
2. Prim. dr Slavica Malešević – član
3. Dr Sanja Gnip – član

STATUTARNA KOMISIJA

1. Dr Zoran Marjanović – predsednik
2. Dr sc. med. Miodrag Arsić – član
3. Dr Zorica Runjajić – član

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. Dr Olgica Jukić Neatnica – predsednik
2. Dr Branislav Đurđević – član
3. Dr Bojan Karadeglija – član