Organi i tela

PREDSEDNIŠTVO NOVOSADSKE PODRUŽNICE

1. Prim. Dr sc. med. Borislava Pujić – predsednik
2. Prof. dr Jovanka Kolarović – potpredsednik
3. Prof. dr Sandro Kopilović – sekretar

ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA:

1. Prof. dr Tihomir Dugandžija
2. Mr sc. med. Nenad Vranješ
3. Dr Jasmina Erdeljan Nikolić
4. Dr Sanja Gnip
5. Prof. dr Snežana Tomašević Todorović
6. Dr Vesna Roknić
7. Prof. dr Vladimir Kljajić
8. Prof. dr Siniša Babović

NADZORNI ODBOR

1. Prof. dr Vera Jerant Patić predsednik
2. Prim. dr Slavica Malešević – član
3. Dr Sanja Gnip – član

STATUTARNA KOMISIJA

1. Dr Zoran Marjanović – predsednik
2. Dr sc. med. Miodrag Arsić – član
3. Dr Zorica Runjajić – član

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. Dr Olgica Jukić Neatnica – predsednik
2. Dr Branislav Đurđević – član
3. Dr Bojan Karadeglija – član