Predavanja za SEPTEMBAR

Početak: avgust 12, 2023
Kraj: avgust 26, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00
Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za SEPTEMBAR mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 12. SEPTEMBAR 2023.
Prehospitalni tretman pacijenata sa kraniocerebralnim povredama – A-1-762/23
Dr Đula Đilvesi

• 19. SEPTEMBAR 2023.
Razvoj i perspektive u hirurškom lečenju degenerativnih bolesti kičmenog stuba – A-1-757/23
Dr Bojan Jelača

• 26. SEPTEMBAR 2023.
Primena kolagena u prevenciji progresije degenerativnih reumatskih bolesti – A-1-753/23
Dr Ksenija Bošković

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić