Чланарина

Чланарина за 2019. год. износи 3.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун бр: 340-1862-67

Aктуелности

Предавања за ФЕБРУАР

Датум почетка: фебруар 4, 2020

Датум завршетка: фебруар 25, 2020

Време: 19:00

• 4. ФЕБРУАР 2020А-1-2409/19
НОВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ТЕРАПИЈУ СИСТЕМСКОГ ЛУПУСА ЕРИТЕМАТОДЕСА
Др Биљана Милић

• 11. ФЕБРУАР 2020 А-1-2410/19
УТИЦАЈ КОМПЛИЈАНСЕ БОЛЕСНИКА НА ИСХОД ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА
Др Лада Петровић

• 18. ФЕБРУАР 2020 А-1-2406/19
АКУТНИ КАРДИОРЕНАЛНИ СИНДРОМ
Др Виолета Кнежевић

• 25. ФЕБРУАР 2020 А-1-2411/19
ВАСКУЛИТИСИ УДРУЖЕНИ СА АНТИНЕУТРОФИЛНИМ ЦИТОПЛАЗМАТСКИМ АНТИТЕЛИМА (АНЦА)- САВРЕМЕНИ ПРИСТУП
Др Дејан Ћелић

ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

Датум: фебруар 4, 2020

I РАДНИ ДЕО: ГОДИШЊA СКУПШИНУ

II СТРУЧНИ ДЕО: НОВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ТЕРАПИЈУ СИСТЕМСКОГ ЛУПУСА ЕРИТЕМАТОДЕСАА-1-2409/19

Др Биљана Милић

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Датум: фебруар 6, 2020

• МЕТАЛКЕРАМИЧКИ МОСТ НА ДИСПАРАЛЕЛНИМ ИМПЛАНТАТИМА
В-1302/19-II

Др Бранислав Кардашевић, Приватна ординација Нови Сад

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.