Чланарина

Чланарина за 2019. год. износи 3.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун бр: 340-1862-67

Aктуелности

Предавања за НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР

Датум почетка: новембар 5, 2019

Датум завршетка: децембар 3, 2019

• 5. НОВЕМБАР 2019А-1-1101/19
ХЕПАРИНОМ ИНДУКОВАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА
Др Сања Гнип

• 12. НОВЕМБАР 2019 А-1-1592/19
КОРИШЋЕЊЕ ХОСПИТАЛНИХ СМЕРНИЦА ПРИ ОТЕЖАНОЈ ИНТУБАЦИЈИ НА ТЕРЕНУ
Др Сандро Копиловић

• 19. НОВЕМБАР 2019.
ЛЕЧЕЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА СПАВАЊА
Др Владимир Кнежевић

• 26. НОВЕМБАР 2019.
КОМОРБИДИТЕТ ТЕЛЕСНИХ БОЛЕСТИ И ДЕПРЕСИЈЕ
Др Мина Цвјетковић Бошњак

• 3. ДЕЦЕМБАР 2019.
ЗЛОУПОТРЕБА БЕНЗОДИАЗЕПИНА
Др Драгана Ратковић