Све актуелности

Предавања за СЕПТЕМБАР

Датум почетка: септембар 8, 2020

Датум завршетка: октобар 1, 2020

• 8. и 10. СЕПТЕМБАР 2020
ПОРЕМЕЋАЈИ ЗДРАВЉА И ПОВРАТАК НА ПОСАО ОБОЛЕЛИХ ЛЕКАРА
Др Олесја Недић

• 15. СЕПТЕМБАР 2020
ПСИХОЛОГ У МЕДИЦИНИ РАДА – САВЕТНИК, САРАДНИК, ЧЛАН КОМИСИЈЕ
Тања Васин

• 15. и 17. СЕПТЕМБАР 2020
УТИЦАЈ ФАКТОРА РИЗИКА (ПРОФЕСИОНАЛНИХ И НЕПРОФЕСИОНАЛНИХ) НА НАСТАНАК КВБ
Др Анка Риђички

• 22. и 24. СЕПТЕМБАР 2020
ИЗАЗОВИ ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ У КОНТАКТУ СА ПАЦИЈЕНТОМ КОЈИ БОЛУЈЕ ОД ПАНИЧНОГ ПОРЕМЕЋАЈА
Др Вања Продић

• 29. СЕПТЕМБАР и 1. ОКТОБАР 2020
САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ЛЕЧЕЊУ ХРОНИЧНИХ РАНА
Др Татјана Покушевски

Предавања за ЈУНИ

Датум почетка: јун 2, 2020

Датум завршетка: јун 30, 2020

• 2. ЈУНИ 2020
ПОРЕМЕЋАЈИ СВЕСТИ И КОГНИЦИЈЕ У РУТИНСКОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ
Др Александра Лучић Прокин, др Марија Семниц

• 9. ЈУНИ 2020
АКУТНИ МОЖДАНИ УДАР – ШТА ЈЕ НОВО?
Др Александра Лучић Прокин, др Петар Сланкаменац, др Жељко Живановић, др Биљана Радовановић

• 16. ЈУНИ 2020
КОРИШЋЕЊЕ ХОСПИТАЛНИХ СМЕРНИЦА ПРИ ОТЕЖАНОЈ ИНТУБАЦИЈИ НА ТЕРЕНУ
Др Сандро Копиловић

• 23. ЈУНИ 2020
ПРИМЕНА КОЛАГЕНА У ПРЕВЕНЦИЈИ ПРОГРЕСИЈЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ РЕУМАТСКИХ БОЛЕСТИ
Др Ксенија Бошковић

• 30. ЈУНИ 2020
DANSE MACABRE РЕЛИГИЈСКИ, ФИЛОЗОФСКИ, УМЕТНИЧКИ И МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ СМРТИ
Др Корнелиа Ђаковић Швајцер

Предавања за МАРТ

Датум почетка: март 3, 2020

Датум завршетка: март 31, 2020

Време: 19:00

• 3. МАРТ 2020А-1-2414/19
НОВИНЕ У ЛЕЧЕЊУ ЕПИЛЕПСИЈА И ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП ПАЦИЈЕНТИМА СА ГЛАВОБОЉОМ
Др Ксенија Гебауер-Букуров, др Светлана Симић

• 10. МАРТ 2020 А-1-2412/19
ИМУНОЛОШКИ ПОСРЕДОВАНЕ БОЛЕСТИ У НЕУРОЛОГИЈИ
Др Весна Сукњаја, др Лоранд Сакалаш, др Мирослав Илин, др Соња Рајић

• 17. МАРТ 2020 А-1-2413/19
ПОРЕМЕЋАЈИ СВЕСТИ И КОГНИЦИЈЕ У РУТИНСКОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ
Др Александра Лучић Прокин, др Марија Семниц

• 24. МАРТ 2020 А-1-2415/19
АКУТНИ МОЖДАНИ УДАР – ШТА ЈЕ НОВО?
Др Александра Лучић Прокин, др Петар Сланкаменац, др Жељко Живановић, др Биљана Радовановић

• 31. МАРТ 2020 – ДАНСЕ МАЦАБРЕ
Др Корнелиа Ђаковић Швајцер

ОБАВЕШТЕЊЕ

Датум почетка: март 2, 2020

Датум завршетка: мај 1, 2020

Обавештавамо све чланове

ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ – СЛД

да се сва предавања и састанци одлажу до даљњег.

О наредним променама, бићете благовремено обавештени на сајту

ПОДРУЖНИЦЕ НОВИ САД

ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ.

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Датум: фебруар 6, 2020

• МЕТАЛКЕРАМИЧКИ МОСТ НА ДИСПАРАЛЕЛНИМ ИМПЛАНТАТИМА
В-1302/19-II

Др Бранислав Кардашевић, Приватна ординација Нови Сад

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.

Предавања за ФЕБРУАР

Датум почетка: фебруар 4, 2020

Датум завршетка: фебруар 25, 2020

Време: 19:00

• 4. ФЕБРУАР 2020А-1-2409/19
НОВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ТЕРАПИЈУ СИСТЕМСКОГ ЛУПУСА ЕРИТЕМАТОДЕСА
Др Биљана Милић

• 11. ФЕБРУАР 2020 А-1-2411/19
ВАСКУЛИТИСИ УДРУЖЕНИ СА АНТИНЕУТРОФИЛНИМ ЦИТОПЛАЗМАТСКИМ АНТИТЕЛИМА (АНЦА)- САВРЕМЕНИ ПРИСТУП
Др Дејан Ћелић

• 18. ФЕБРУАР 2020 А-1-2406/19
АКУТНИ КАРДИОРЕНАЛНИ СИНДРОМ
Др Виолета Кнежевић

• 25. ФЕБРУАР 2020 А-1-2410/19
УТИЦАЈ КОМПЛИЈАНСЕ БОЛЕСНИКА НА ИСХОД ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА
Др Лада Петровић

ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

Датум: фебруар 4, 2020

I РАДНИ ДЕО: ГОДИШЊA СКУПШИНУ

II СТРУЧНИ ДЕО: НОВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ТЕРАПИЈУ СИСТЕМСКОГ ЛУПУСА ЕРИТЕМАТОДЕСАА-1-2409/19

Др Биљана Милић

АКТИВ ЛЕКАРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

Датум: децембар 16, 2019

Време: 18:00

• Састанак Председништва Актива
 

• ХЕПАРИНОМ ИНДУКОВАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА
Др Сања Гнип, Центар за лабораторијску медицину КЦВ Нови Сад
 

• ГОДИШЊА СКУПШТИНА

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Датум: децембар 5, 2019

Време: 19:30

• КОМБИНОВАНО ИЗБЕЉИВАЊЕ ЗУБА КАО КОМПРОМИСНО ТЕРАПИЈСКО РЕШЕЊЕV-301/19-II

Др Бранислава Велицки Бозејац, Нови Сад

• ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Датум: новембар 7, 2019

Време: 19:30

• КОМБИНОВАНО ИЗБЕЉИВАЊЕ ЗУБА КАО КОМПРОМИСНО ТЕРАПИЈСКО РЕШЕЊЕV-1341/19-II

Прим. др ЗОРАН ДУБАЈИЋ, Дом здравља Нови Београд

• ПРОТЕТСКО ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНТА МЕТАЛО-КАРАМИЧКИМ МОСТОВИМА НА ИМПЛАНТАТИМА КОД KENEDY I КЛАСЕ У ГОРЊОЈ ВИЛИЦИV-1342/19-II

Прим. др ЗОРАН ДУБАЈИЋ, Дом здравља Нови Београд

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.