Контакт

НАЗИВ: ДРУШТВО ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА – ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

СКРАЋЕНИ НАЗИВ: ПОДРУЖНИЦА ДЛВ-СЛД НОВИ САД

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9412

АДРЕСА: ВАСЕ СТАЈИЋА 9 | Поштански фах 16 | 21101 НОВИ САД

 

021/528-767

021/521-096

ПИБ: 102510964 | МБ: 8082804

ТР: 340-1862-67