O председнику

Прим. др сц. мед. БОРИСЛАВА ПУЈИЋ


Рођена 7.12.1960. гподине у Сремској Митровици, где је завршила основну и средњу медицинску школу и основну музичку школу (одсек хармоника).

Медицински факултет у Новом Саду завршила 1984. године, а специјализацију из анестезије са реаниматологијом 1993. године У Медицинском центру Сремска Митровица била запослена 8,5 година. Потом 11 година радила као анестезиолог у Војномедицинском центру у Новом Саду, а последњих 15 година запослена је у Клиничком центру Војводине, на Клиници за гинекологију и акушерство у Новом Саду.

Активно учествовала на свим конгресима анестезиолога, са усменим и постер презентацијама или као предавач по позиву. Од 2013. године, сваке године има постер презентацију на Америчком конгресу акушерских анестезиолога.

Магистарске студије завршила је 2001.године, а докторску тезу одбранила 2011. године, од 2008. године има звање Примаријуса.

Била Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД од 2006. до 2009. и од 2011. до 2019. Била члан Комисије за признања ДЛВ-СЛД.

Организатор осам Школа акушерске анестезије у континуитету.

Аутор је више научних радова у домаћим и страним часописима, као и поглавља у књизи Акушерска анестезија и Obstetric Anaesthesia.
Удата је и мајка троје деце.