Здравствене установе

чији чланови делују у оквиру Подружнице Нови Сад ДЛВ-СЛД су:

• Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица
• Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица
• Институт за онкологијуВојводине, Сремска Каменица
• Институт за јавноздравље Војводине, Нови Сад
• Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војовидине, Нови Сад
• Клинички центар Војводине Нови Сад:
– Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију.
– Клиника за васкуларну и трансплантациону хирургију.
– Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију.
– Клиника за неурохирургију.
– Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију.
– Клиника за анестезију и интензивну терапију.
– Клиника за урологију.
– Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију.
– Клиника за неурологију.
– Клиника за психијатрију.
– Клиника за медицинску рехабилитацију.
– Клиника за нефрологију и клиничку имунологију.
– Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма.
– Клиника за гастроентерологију и хепатологију.
– Клиника за хематологију.
– Клиника за кожно-венеричне болести.
– Клиника за инфективн еболести.
– Клиника за очне болести.
– Клиника за болести ува, грла, носа.
– Клиника за гинекологију и акушерство.
– Центар за радиологију.
– Центар за лабораторијску медицину.
– Центар за судскумедицине, токсикологију и генетику.
– Ургентни центар Војводине
– Поликлиника
• Завод за трансфузију крви Војводине
• Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад
• Завод за здравствену заштиту радника Железнице Србије, Нови Сад
• Завод за здравствену заштиту студената, Нови Сад
• Завод за здравствену заштиту радника, Нови Сад
• Завод за анатомију Медицински факултет
• Завод за фармакологију Медицински факултет
• Завод за физиологију Медицнски факултет
• Центар за патологију и хистологију
• Клиника за стоматологију
• Пастеров завод, Нови Сад
• Дом здравља Нови Сад (Петроварадин, Ср. Карловци, Буковац, Ср. Каменица, Лединци, Ветерник, Футог, Бегеч, Руменка, Кисач, Ченеј, Степановићево, Каћ, Будисава и Ковиљ)
• Геронтолошкицентар Нови Сад
• Војно-медицински центар, Петроварадин
• Специјална болница за реуматске болести, НовиСад.
• Медицинска школа “7.април” Нови Сад
• Приватне ординације и појединци

ОКОЛНА МЕСТА:

• Дом здравља Жабаљ (Ђурђево, Чуруг, Госпођинци)
• Дом здравља Тител (Шајкаш, Вилово, Гардиновци, Мошорин, Лок)
• Дом здравља Србобран (Турија, Надаљ)
• Дом здравља Бачки Петровац (Гложан, Кулпин, Маглић)
• Дом здравља Беочин (Баноштор, Черевић, Раковац, Свилош, Грабово, Сусек, Луг)
• Специјална болица Термал, Врдник
• Специјална болница за неуролошка обољења, Стари Сланкамен