1984-1985 – Председник: Прим. др ЈОЖЕФ ЈАШО

– Потпредседник: Проф. др БРАНИСЛАВ БОГДАНОВ

– Секретар: Др ТАТЈАНА ЈОВАНОВИЋ

1983-1984 – Председник: Проф. др ЕРВИН ГЕБАУЕР

– Потпредседник: Прим. др ЈОЖЕФ ЈАШО

– Секретар: Др БРАНИСЛАВА СОЛДАТОВИЋ-СТАЈИЋ

1982-1983 – Председник: Доц. др ЕМИЛИЈА ДИМИЋ

– Потпредседник: Проф. др ЕРВИН ГЕБАУЕР

– Секретар: Др БРАНИСЛАВА СОЛДАТОВИЋ-СТАЈИЋ

1981-1982 – Председник: Проф. др ТЕДОР КОВАЧ

– Потпредседник: Проф. др МИЛОРАД ВЕЛИСАВЉЕВ

– Секретар: Др ИРЕНА КАРАБА

1980-1981 – Председник: Прим. др ЛУКА КОЛАРОВИЋ

– Потпредседник: Проф. др МИЛОРАД ВЕЛИСАВЉЕВ

– Секретар: Др ИРЕНА КАРАБА

1978-1980 – Председник: Проф. др МИЛОРАД ВЕЛИСАВЉЕВ

– Потпредседник: Доц. др ТЕОДОР КОВАЧ

– Секретар: Др КОСТА САВИЋ

1976-1978 – Председник: Доц. др РАДИВОЈ ТОПОЛАЦ

– Потпредседник: —-

– Секретар: Др ЕЛИЗАБЕТА МОНАРОВ

1974-1976 – Председник: Проф. др МИРОСЛАВ РАДОВАНОВИЋ

– Потпредседник: Прим. др ТИЈАНА МУЗИКРАВИЋ

– Секретар: Доц. др РАДИВОЈ ТОПОЛАЦ

1970-1974 – Председник: Проф. др МИЛЕНКО БЕРИЋ

– Потпредседник: —-

– Секретар: Др ЗОРКА МИЛЕТИН