1984-1985 – Predsednik: Prim. dr JOŽEF JAŠO

– Potpredsednik: Prof. dr BRANISLAV BOGDANOV

– Sekretar: Dr TATJANA JOVANOVIĆ

1983-1984 – Predsednik: Prof. dr ERVIN GEBAUER

– Potpredsednik: Prim. dr JOŽEF JAŠO

– Sekretar: Dr BRANISLAVA SOLDATOVIĆ-STAJIĆ

1982-1983 – Predsednik: Doc. dr EMILIJA DIMIĆ

– Potpredsednik: Prof. dr ERVIN GEBAUER

– Sekretar: Dr BRANISLAVA SOLDATOVIĆ-STAJIĆ

1981-1982 – Predsednik: Prof. dr TEDOR KOVAČ

– Potpredsednik: Prof. dr MILORAD VELISAVLJEV

– Sekretar: Dr IRENA KARABA

1980-1981 – Predsednik: Prim. dr LUKA KOLAROVIĆ

– Potpredsednik: Prof. dr MILORAD VELISAVLJEV

– Sekretar: Dr IRENA KARABA

1978-1980 – Predsednik: Prof. dr MILORAD VELISAVLJEV

– Potpredsednik: Doc. dr TEODOR KOVAČ

– Sekretar: Dr KOSTA SAVIĆ

1976-1978 – Predsednik: Doc. dr RADIVOJ TOPOLAC

– Potpredsednik: —-

– Sekretar: Dr ELIZABETA MONAROV

1974-1976 – Predsednik: Prof. dr MIROSLAV RADOVANOVIĆ

– Potpredsednik: Prim. dr TIJANA MUZIKRAVIĆ

– Sekretar: Doc. dr RADIVOJ TOPOLAC

1970-1974 – Predsednik: Prof. dr MILENKO BERIĆ

– Potpredsednik: —-

– Sekretar: Dr ZORKA MILETIN