Све актуелности

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Date: 6 фебруара, 2020
Time: 00:00 - 00:00

• МЕТАЛКЕРАМИЧКИ МОСТ НА ДИСПАРАЛЕЛНИМ ИМПЛАНТАТИМА
В-1302/19-II

Др Бранислав Кардашевић, Приватна ординација Нови Сад

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.

Предавања за ФЕБРУАР

Start date: 4 фебруара, 2020
End date: 25 фебруара, 2020
Time: 00:00 - 00:00

• 4. ФЕБРУАР 2020А-1-2409/19
НОВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ТЕРАПИЈУ СИСТЕМСКОГ ЛУПУСА ЕРИТЕМАТОДЕСА
Др Биљана Милић

• 11. ФЕБРУАР 2020 А-1-2411/19
ВАСКУЛИТИСИ УДРУЖЕНИ СА АНТИНЕУТРОФИЛНИМ ЦИТОПЛАЗМАТСКИМ АНТИТЕЛИМА (АНЦА)- САВРЕМЕНИ ПРИСТУП
Др Дејан Ћелић

• 18. ФЕБРУАР 2020 А-1-2406/19
АКУТНИ КАРДИОРЕНАЛНИ СИНДРОМ
Др Виолета Кнежевић

• 25. ФЕБРУАР 2020 А-1-2410/19
УТИЦАЈ КОМПЛИЈАНСЕ БОЛЕСНИКА НА ИСХОД ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА
Др Лада Петровић

ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

Date: 4 фебруара, 2020
Time: 00:00 - 00:00

I РАДНИ ДЕО: ГОДИШЊA СКУПШИНУ

II СТРУЧНИ ДЕО: НОВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ТЕРАПИЈУ СИСТЕМСКОГ ЛУПУСА ЕРИТЕМАТОДЕСАА-1-2409/19

Др Биљана Милић

АКТИВ ЛЕКАРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

Date: 16 децембра, 2019
Time: 00:00 - 00:00

• Састанак Председништва Актива
 

• ХЕПАРИНОМ ИНДУКОВАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА
Др Сања Гнип, Центар за лабораторијску медицину КЦВ Нови Сад
 

• ГОДИШЊА СКУПШТИНА

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Date: 5 децембра, 2019
Time: 00:00 - 00:00

• КОМБИНОВАНО ИЗБЕЉИВАЊЕ ЗУБА КАО КОМПРОМИСНО ТЕРАПИЈСКО РЕШЕЊЕV-301/19-II

Др Бранислава Велицки Бозејац, Нови Сад

• ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Date: 7 новембра, 2019
Time: 00:00 - 00:00

• КОМБИНОВАНО ИЗБЕЉИВАЊЕ ЗУБА КАО КОМПРОМИСНО ТЕРАПИЈСКО РЕШЕЊЕV-1341/19-II

Прим. др ЗОРАН ДУБАЈИЋ, Дом здравља Нови Београд

• ПРОТЕТСКО ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНТА МЕТАЛО-КАРАМИЧКИМ МОСТОВИМА НА ИМПЛАНТАТИМА КОД KENEDY I КЛАСЕ У ГОРЊОЈ ВИЛИЦИV-1342/19-II

Прим. др ЗОРАН ДУБАЈИЋ, Дом здравља Нови Београд

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.

Предавања за НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР

Start date: 5 новембра, 2019
End date: 3 децембра, 2019
Time: 00:00 - 00:00

• 5. НОВЕМБАР 2019А-1-1101/19
ХЕПАРИНОМ ИНДУКОВАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА
Др Сања Гнип

• 12. НОВЕМБАР 2019 А-1-1592/19
КОРИШЋЕЊЕ ХОСПИТАЛНИХ СМЕРНИЦА ПРИ ОТЕЖАНОЈ ИНТУБАЦИЈИ НА ТЕРЕНУ
Др Сандро Копиловић

• 19. НОВЕМБАР 2019.
ЛЕЧЕЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА СПАВАЊА
Др Владимир Кнежевић

• 26. НОВЕМБАР 2019.
КОМОРБИДИТЕТ ТЕЛЕСНИХ БОЛЕСТИ И ДЕПРЕСИЈЕ
Др Мина Цвјетковић Бошњак

• 3. ДЕЦЕМБАР 2019.
ЗЛОУПОТРЕБА БЕНЗОДИАЗЕПИНА
Др Драгана Ратковић

Предавања за ЈУНИ

Start date: 4 јуна, 2019
End date: 11 јуна, 2019
Time: 00:00 - 00:00

• 04. ЈУНИ

– АЛТЕРНАТИВНЕ МЕТОДЕ ОБЕЗБОЉАВАЊА У ПОРОЂАЈУ

Предавач: Др Игор Тешић


• 11. ЈУНИ

– КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЈА ТРУДНИЦА

Предавач: Др Лидија Јовановић

Предавања за МАЈ

Start date: 7 маја, 2019
End date: 28 маја, 2019
Time: 00:00 - 00:00

• 7. МАЈ (А-1-749/19)

– УТИЦАЈ Д ВИТАМИНА НА БРОЈНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗМА И РАЗВОЈ ХРОНИЧНОГ БОЛА У ОБЛАСТИ ФИЗИЈАТРИЈСКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Предавач: Др Ксенија Бошковић


• 14. МАЈ (А-1-746/19)

– УЛОГА И ДОПРИНОС ЛЕКАРСКЕ СТРУКЕ У ДОСТИЗАЊУ ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Предавач: Др Марија Јевтић


• 21. МАЈ

– АКУШЕРСКИ ЕРАС ПРОТОКОЛИ У СРБИЈИ

Предавач: Др Борислава Пујић


• 28. МАЈ

– СКРИНИНГ НА ИНФЕКЦИЈЕ У ТРУДНОЋИ

Предавач: Др Ђорђе Петровић


Стручни састанак

Date: 4 априла, 2019
Time: 00:00 - 00:00

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку Актива стоматолога Новог Сада

који ће се одржати у четвртак, 04. априла 2019, у Новом Саду у просторијама

Друштва лекара Војводине (Васе Стајића 9), с почетком у 19.30 часова.