ГОДИШЊА ИЗБОРНА СКУПШИНА

Датум: фебруар 28, 2023
Време: 19:00 - 23:00
Скупштине

Сходно члану 13. став 2. Статута Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва Подружница Нови Сад

ПРЕДСЕДНИК сазива

ГОДИШЊУ ИЗБОРНУ СКУПШИНУ

која ће се одржати у уторак 28. ФЕБРУАРА 2023. године у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва у Новом Саду (Васе Стајића 9) с почетком у 19 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д:


I РАДНИ ДЕО:

1. Избор радних тела Скупштине
2. Усвајање записника са претходне Скупштине
3. Извештај о раду Подружнице Нови Сад за 2022. годину
4. Извештај о раду Актива лекара Сремских Карловаца и Актива стоматолога за 2022. годину
5. Извештај Надзорног одбора и финансијски извештај за 2022. годину
6. Избор чланова Председништва, председника, потпредседника и секретара, њихово конституисање
7. Избор органа и тела – Надзорног одбора, Комисије за статутарна питања избор чланова за Председништво ДЛВ-СЛД, делегата у Скупштину ДЛВ-СЛД, чланове у Председништву СЛД и делегате у Скупштину СЛД
8. Предлози за награде и признања
9. Поздравна реч новоизабраног председника
10. Визија рада за 2023. годину
11. Разно

II СТРУЧНИ ДЕО:

Најчешће препреке у току онколошког лечења (А-1-1643/22)
Прим. др Недељка Бошков

С поштовањем,

Председник Подружнице ДЛВ-СЛД Нови Сад
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић