Predavanja za NOVEMBAR i DECEMBAR

Početak: novembar 7, 2023
Kraj: decembar 5, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za NOVEMBAR i DECEMBAR mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 7. NOVEMBAR 2023.
Novi trendovi u lečenju cerebrovaskularnih bolesti – A-1-759/23
Dr Jagoš Golubović

• 28. NOVEMBAR 2023.
Da li dovoljno recikliramo u anesteziološkoj praksi? – A-1-755/23
Dr Gordana Jovanović

• 5. DECEMBAR 2023.
Koncept „prehabilitacije“ ili priprema bolesnika za predstojeću hiruršku traumu? – A-1-756/23
Dr Sanja Hekenberger, dr Radmila Popović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 4.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić