Predavanja za NOVEMBAR I DECEMBAR

Start date: 9 novembra, 2021
End date: 7 decembra, 2021
Time: 00:00 - 00:00
Sastanci

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za NOVEMBAR i DECEMBAR mesec 2021. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

 

• 9. NOVEMBAR 2021.
MODEL MENADŽMENTA PROCESOM PRIKUPLJANJA KRVI U MOBILNOJ JEDINICI U ZAVODU ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINEA-1-1031/21
Dr Sanja Bogdanović

 
IMPLEMENTACIJA ZAKONA O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI I PRIKUPLJANJE KRVI ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE –  A-1-1030/21
Dr Dušica Ademović Sazdanić

• 16. NOVEMBAR 2021.
POREMEĆAJI ČULA MIRISA
Dr Ljiljana Jovančević

• 23. NOVEMBAR 2021.
KOHLEARNA IMPLANTACIJA – 20 GODINA ISKUSTVA
Dr Dragan Dankuc

• 30. NOVEMBAR 2021.
SAVREMENI TRETMAN BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM
Dr Jasna Jovićević

• 7. DECEMBAR 2021.
AKUTNE INFEKCIJE SPOLJAŠNJEG I SREDNJEG UVA
Dr Nemanja Pejaković

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaci ju 1.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić