ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

Датум: фебруар 4, 2020
Време: 00:00 - 00:00
Састанци

Сходно члану 13. став 2. Статута Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК сазива

ГОДИШЊУ СКУПШИНУ

која ће се одржати у уторак 4. ФЕБРУАРА 2020. године у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва у Новом Саду (Васе Стајића 9) с почетком у 18,00 часова.

Седница Председништва одржаће се у 17 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д:

I РАДНИ ДЕО:
1. Избор радних тела Скупштине
2. Усвајање записника са претходне Скупштине
3. Извештај о раду Подружнице Нови Сад за 2019. годину
4. Извештај о раду Актива лекара Сремских Карловаца и Актива стоматолога за 2019. годину
5. Извештај Надзорног одбора и финансијски извештај за 2019. годину
6. Предлози за награде и признања
10. Разно

II СТРУЧНИ ДЕО
» НОВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ТЕРАПИЈУ СИСТЕМСКОГ ЛУПУСА ЕРИТЕМАТОДЕСА« (А-1-2409/19)
Др Биљана Милић

С поштовањем,
Председник Подружнице
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић