Органи и тела

ПРЕДСЕДНИШТВО НОВОСАДСКЕ ПОДРУЖНИЦЕ

1. Прим. Др сц. мед. Борислава Пујић – председник
2. Проф. др Јованка Коларовић – потпредседник
3. Проф. др Сандро Копиловић – секретар

ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА:

1. Прoф. др Tихoмир Дугaнџиja
2. Мр сц. мед. Ненад Врањеш
3. Др Jaсминa Eрдeљaн Никoлић
4. Др Сања Гнип
5. Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић
6. Др Весна Рокнић
7. Проф. др Владимир Кљајић
8. Проф. др Синиша Бабовић

НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Проф. др Вера Јерант Патић председник
2. Прим. др Славица Малешевић – члан
3. Др Сања Гнип – члан

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

1. Др Зоран Марјановић – председник
2. Др сц. мед. Миодраг Арсић – члан
3. Др Зорица Руњајић – члан

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

1. Др Олгица Јукић Неатница – председник
2. Др Бранислав Ђурђевић – члан
3. Др Бојан Карадеглија – члан

Чланови Председништва у ДЛВ-СЛД

1. Проф. др Ксенија Бошковић
2. Прим. др сц. мед. Борислава Пујић
3. Проф. др Иван Кухајда
4. Др Олгица Јукић Неатница
5. Прим. мр сц. мед. Владислава Стејин
6. Прим. др Славица Малешевић
7. Проф. др Тихомир Дуганџија

Делегати у Скупштини ДЛВ-СЛД:

Проф. др Ксенија Бошковић – Специјална болница за реуматске болести, прим. др сц. мед. Борислава Пујић – Клиника за анестезију, проф. др Иван Кухајда – Институт за плућне болести Војводине, др Олгица Јукић Неатница – Дом здравља Нови Сад, прим. мр сц. мед Владислава Стејин – приватник, прим. др Славица Малешевић – пензионер, проф. др Тихомир Дуганџија – Институт за онкологију Војводине, др Сандро Копиловић – Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, проф. др Владимир Кљајић – ОРЛ Клиника, др Лидија Деспотовић – Покрајински фонд РФ и ПИО, др Јелена Црнобрња – Институт за плућне болести Војводине, др Никола Даниловац – Клиника за васкуларну хирургију, др сц. мед. Срђан Станков – Центар за патологију, доц. др Наташа Николић – Институт за јавно здравље Војводине, проф. др Драган Николић – Ургентни центар, асист. др Младен Попов – Клиника за урологију, др Ксенија Бабовић Станић – Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, проф. др Јованка Коларовић – Институт за здравстену заштиту деце и омладине Војводине, др Татјана Покушевски – Дом здравља Нови Сад, др Зорана Гавриловић – Војна болница, проф. др Тијана Ичин – Клиникка за ендокринологију, проф. др Снежана Томашевић Тодоровић – Клиника за медицинску рехабилитацију.

Чланови Председништва Српског лекарског друштва

Проф. др Ксенија Бошковић, проф. др Јованка Коларовић, проф. др Снежана Томашевић Тодоровић.

Делегати у Скупштину Српског лекарског друштва

Др Тијана Коковић, др Дејан Бјелајац, др Ивана Мијатов.