Предавања за НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР

Почетак: новембар 9, 2021
Крај: децембар 7, 2021
Време: 00:00 - 00:00

• 9. НОВЕМБАР 2021.А-1-1031/21 i А-1-1030/21
МОДЕЛ МЕНАЏМЕНТА ПРОЦЕСОМ ПРИКУПЉАЊА КРВИ У МОБИЛНОЈ ЈЕДИНИЦИ У ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
Др Сања Богдановић

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЗАКОНА О ТРАНСФУЗИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ И ПРИКУПЉАЊЕ КРВИ ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
Др Душица Адемовић Сазданић

• 16. НОВЕМБАР 2021.
ПОРЕМЕЋАЈИ ЧУЛА МИРИСА
Др Љиљана Јованчевић

• 23. НОВЕМБАР 2021.
КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЈА – 20 ГОДИНА ИСКУСТВА
Др Драган Данкуц

• 30. НОВЕМБАР 2021.
САВРЕМЕНИ ТРЕТМАН БОЛЕСНИКА СА АЛЕРГИЈСКИМ РИНИТИСОМ
Др Јасна Јовићевић

• 7. ДЕЦЕМБАР 2021.
АКУТНЕ ИНФЕКЦИЈЕ СПОЉАШЊЕГ И СРЕДЊЕГ УВА
Др Немања Пејаковић

ПОДРУЖНИЦА НОВИ САД

Датум: фебруар 4, 2020
Време: 00:00 - 00:00

I РАДНИ ДЕО: ГОДИШЊA СКУПШИНУ

II СТРУЧНИ ДЕО: НОВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ТЕРАПИЈУ СИСТЕМСКОГ ЛУПУСА ЕРИТЕМАТОДЕСАА-1-2409/19

Др Биљана Милић

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Датум: фебруар 6, 2020
Време: 00:00 - 00:00

• МЕТАЛКЕРАМИЧКИ МОСТ НА ДИСПАРАЛЕЛНИМ ИМПЛАНТАТИМА
В-1302/19-II

Др Бранислав Кардашевић, Приватна ординација Нови Сад

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.

АКТИВ ЛЕКАРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

Датум: децембар 16, 2019
Време: 00:00 - 00:00

• Састанак Председништва Актива
 

• ХЕПАРИНОМ ИНДУКОВАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА
Др Сања Гнип, Центар за лабораторијску медицину КЦВ Нови Сад
 

• ГОДИШЊА СКУПШТИНА

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Датум: децембар 5, 2019
Време: 00:00 - 00:00

• КОМБИНОВАНО ИЗБЕЉИВАЊЕ ЗУБА КАО КОМПРОМИСНО ТЕРАПИЈСКО РЕШЕЊЕV-301/19-II

Др Бранислава Велицки Бозејац, Нови Сад

• ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.

АКТИВ СТОМАТОЛОГА

Датум: новембар 7, 2019
Време: 00:00 - 00:00

• КОМБИНОВАНО ИЗБЕЉИВАЊЕ ЗУБА КАО КОМПРОМИСНО ТЕРАПИЈСКО РЕШЕЊЕV-1341/19-II

Прим. др ЗОРАН ДУБАЈИЋ, Дом здравља Нови Београд

• ПРОТЕТСКО ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНТА МЕТАЛО-КАРАМИЧКИМ МОСТОВИМА НА ИМПЛАНТАТИМА КОД KENEDY I КЛАСЕ У ГОРЊОЈ ВИЛИЦИV-1342/19-II

Прим. др ЗОРАН ДУБАЈИЋ, Дом здравља Нови Београд

Због ограниченог броја места у Сали Друштва лекара Војводине-СЛД
ОБАВЕЗНА је пријава за састанак.

Стручни састанак

Датум: април 4, 2019
Време: 00:00 - 00:00

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку Актива стоматолога Новог Сада

који ће се одржати у четвртак, 04. априла 2019, у Новом Саду у просторијама

Друштва лекара Војводине (Васе Стајића 9), с почетком у 19.30 часова.