Predavanja za SEPTEMBAR

Datum početka: septembar 8, 2020

Datum završetka: oktobar 1, 2020

Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom (ponavljaju se četvrtkom osim A-1-472/20) DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za SEPTEMBAR mesec 2020. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

• 8. SEPTEMBAR 2020A-1-305/20
POREMEĆAJI ZDRAVLJA I POVRATAK NA POSAO OBOLELIH LEKARA
Dr Olesja Nedić

• 10. SEPTEMBAR 2020 A-1-305/20
POREMEĆAJI ZDRAVLJA I POVRATAK NA POSAO OBOLELIH LEKARA
Dr Olesja Nedić

• 15. SEPTEMBAR 2020
PSIHOLOG U MEDICINI RADA – SAVETNIK, SARADNIK, ČLAN KOMISIJE – A-1-472/20
Tanja Vasin

UTICAJ FAKTORA RIZIKA (PROFESIONALNIH I NEPROFESIONALNIH) NA NASTANAK KVB – A-1-472/20
Dr Anka Riđički

• 17. SEPTEMBAR 2020 A-1-478/20
UTICAJ FAKTORA RIZIKA (PROFESIONALNIH I NEPROFESIONALNIH) NA NASTANAK KVB
Dr Anka Riđički

• 22. SEPTEMBAR 2020 A-1-471/20
IZAZOVI LEKARA OPŠTE MEDICINE U KONTAKTU SA PACIJENTOM KOJI BOLUJE OD PANIČNOG POREMEĆAJA
Dr Vanja Prodić

• 24. SEPTEMBAR 2020 A-1-471/20
IZAZOVI LEKARA OPŠTE MEDICINE U KONTAKTU SA PACIJENTOM KOJI BOLUJE OD PANIČNOG POREMEĆAJA
Dr Vanja Prodić

• 29. SEPTEMBAR 2020 A-1-473/20
SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU HRONIČNIH RANA
Dr Tatjana Pokuševski

• 1. OKTOBAR 2020 A-1-473/20
SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU HRONIČNIH RANA
Dr Tatjana Pokuševski

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 30 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije, uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila:  kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić