Predavanja za SEPTEMBAR

Datum početka: septembar 7, 2021

Datum završetka: septembar 28, 2021

Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za SEPTEMBAR mesec 2021. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

 

• 7. SEPTEMBAR 2021A-1-151/21
OPERATIVNO LEČENJE U MALOJ KARLICI I SEKSUALNE DISFUNKCIJE
Dr Vuk Sekulić

• 14. SEPTEMBAR 2021 A-1-146/21
PREVREMENA EJAKULACIJA
Dr Goran Marušić

• 28. SEPTEMBAR 2021 A-1-1032/21
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije, uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić