Predavanja za OKTOBAR

Datum početka: oktobar 5, 2021

Datum završetka: oktobar 26, 2021

Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za OKTOBAR mesec 2021. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

 

• 5. OKTOBAR 2021A-1-1034/21
DEFORMITETI KIČMENOG STUBA U DEČJEM UZRASTU
Dr Vladimir Đan

• 12. OKTOBAR 2021 A-1-1036/21
BIOFIDBEK U TRETMANU DISFUNKCIJE DONJEG URINARNOG TRAKTA
Dr Dragana Živković

• 19. OKTOBAR 2021 A-1-1035/21
ISKUSTVO KLINIKE ZA DEČJU HIRURGIJU U PRIMENI NUSS-OVE PROCEDURE U LEČENJU PEKTUS EKSKAVATUMA
Dr Miloš Pajić

• 26. OKTOBAR 2021 A-1-1037/21
DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HIPERTENZIVNIH HITNIH STANJA
Dr Aleksandra Vulin

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić