Predavanja za NOVEMBAR

Datum početka: novembar 3, 2020

Datum završetka: novembar 24, 2020

Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom (ponavljaju se četvrtkom osim A-1-472/20) DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za OKTOBAR mesec 2020. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

• 3. NOVEMBAR 2020A-1-300/20
SAVREMENI PRISTUP HIRURGIJI SLEZINE
Dr Radoica Jokić

• 10. NOVEMBAR 2020 A-1-474/20
DEFORMITETI KIČMENOG STUBA U DEČJEM UZRASTU
Dr Vladimi Đan

• 17. NOVEMBAR 2020 A-1-303/20
BIOFIDBEK U TRETMANU DISFUNKCIJE DONJEG URINARNOG TRAKTA
Dr Dragana Živković

• 24. NOVEMBAR 2020 A-1-302/20
ISKUSTVO KLINIKE ZA DEČJU HIRURGIJU U PRIMENI NUSS-ove PROCEDURE U LEČENJU PEKTUS EKSKAVATUMA
Dr Miloš Pajić

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 30 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije (u skladu s Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – »Službeni glasnik RS«, br. 66/2020 i 76/2020), uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić