Predavanja za NOVEMBAR

Početak: novembar 1, 2022
Kraj: novembar 29, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za NOVEMBAR mesec 2022. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

• 1. NOVEMBAR 2022.
Endovaskularno lečenje aneurizmatske bolesti aorteA-1-673/22
Dr Dalibor Ilić

• 8. NOVEMBAR 2022.
Radiološka procena venskog puta kod pacijenata na dijalizi – A-1-675/22
Dr Tijana Koković

• 15. NOVEMBAR 2022.
Radiološki pristup dijagnostici karcinoma dojke – A-1-677/22
Dr Marijana Basta Nikolić

• 22. NOVEMBAR 2022.
Radiološka dijagnostika tumora koštanomišićnog sistema – A-1-676/22
Dr Ljiljana Dražetin

• 29. NOVEMBAR 2022.
Enterografija magnetnom rezonancom u određivanju stepena aktivnosti zapaljenja kod Kronove bolesti – A-1-674/22
Dr Jelena Pilipović Grubor

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 2.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba, uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić