Predavanja za MAJ

Početak: maj 10, 2022
Kraj: maj 31, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00
Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za MAJ mesec 2022. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

 

• 10. MAJ 2022.
SARKOPENIJA I OSTEOPOROZA – NOVINE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU – A-1-98/22
Dr Snežana Tomašević Todorović

• 17. MAJ 2022.
KVALITET ŽIVOTA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA – ZNAČAJ REHABILITACIONOG TRETMANA – A-1-97/22
Dr Dušica Simić Panić

• 24. MAJ 2022.
EFEKTI MULTIDISCIPLINARNE REHABILITACIJE NA KINEZIOFOBIJU NAKON OSTEOPOROTSKIH PRELOMA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI – A-1-96/22
Dr Slobodan Pantelinac

• 31. MAJ 2022.
PROCENA FUNKCIONALNOG STATUSA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA – A-1-99/22
Dr Danka Petrović

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare, stomatologe, medicinske sestre i terapeute (osim predavanja 17. maja koje je samo za lekare i stomatologe).. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaci ju 1.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne epidemiološke situacije uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić