Predavanja za JUNI

Datum početka: jun 15, 2021

Datum završetka: jun 29, 2021

Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za JUNI mesec 2021. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

• 15. JUNI 2021A-1-1244/20
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA SMETNJI CENTRALNE KOORDINACIJE I TONUSA U SKLOPU PRAĆENJA RAZVOJA MOTORNIH FUNKCIJA TOKOM PRVE GODINE ŽIVOTA
Dr Vladislava Stejin

• 22. JUNI 2021 A-1-1243/20
UTICAJ D VITAMINA NA BROJNE FUNKCIONALNE SISTEME ORGANIZMA I RAZVOJ HRONIČNOG BOLA U OBLASTI FIZIJATRIJSKE KOMPETENCIJE
Dr Ksenija Bošković

• 29. JUNI 2021 A-1-1246/20
NEKOMPAKTNA KARDIOMIOPATIJA – DA LI JE UVEK DIJAGNOSTIKOVANA?
Dr Slavenka Petković Đurić

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe (predavanje 22. juna akreditovano je i za medicinske sestre i fizioterapeute, a predavanja 15. i 29. juna pored lekara i stomatologa i za biohemičare). Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacijeuz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić