Predavanja za JUNI

Početak: jun 2, 2020
Kraj: jun 30, 2020
Vreme: 00:00 - 00:00
Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za JUNI mesec 2020. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 2. JUNI 2020A-1-2413/19
POREMEĆAJI SVESTI I KOGNICIJE U RUTINSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Marija Semnic

• 9. JUNI 2020 A-1-2415/19
AKUTNI MOŽDANI UDAR – ŠTA JE NOVO?
Dr Aleksandra Lučić Prokin, dr Petar Slankamenac, dr Željko Živanović, dr Biljana Radovanović

• 16. JUNI 2020 A-1-1592/19
KORIŠĆENJE HOSPITALNIH SMERNICA PRI OTEŽANOJ INTUBACIJI NA TERENU
Dr Sandro Kopilović

• 23. JUNI 2020 A-1-1102/20
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI
Dr Ksenija Bošković

• 30. JUNI 2020 A-1-301/20
DANSE MACABRE RELIGIJSKI, FILOZOFSKI, UMETNIČKI I MEDICINSKI ASPEKT SMRTI
Dr Kornelia Đaković Švajcer

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaci ju 1.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 50 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije (u skladu s Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – »Službeni glasnik RS«, br. 66/2020 i 76/2020), uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić