Predavanja za APRIL

Početak: april 2, 2019
Kraj: april 9, 2019
Vreme: 00:00 - 00:00
Predavanja

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za APRIL mesec 2019. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA

2. APRIL 2019. – A—1-748/19
»DIJAGNOSTIČKE DILEME KOD SIFILISA«
Dr Zoran Golušin

9. APRIL 2019. – A-1—747/19
»SUPURATIVNI HIDRADENITIS KAO TERAPIJSKI IZAZOV«
Dr Milica Subotić

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) i akreditovani su za lekare i stomatologe.
Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

S obzirom da je broj mesta u Sali DLV ograničen, OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

Kolegijalni pozdrav,
Predsednik Podružnice DLV-SLD Novi Sad