ЕDUKATIVNI КURS

Датум: септембар 17, 2022
Време: 00:00 - 00:00
Kursevi

XII ŠKOLA
AKUŠERSKE ANESTEZIJE

XII ANNUAL SCHOOL OF
OBSTETRIC ANESTHESIA COURSE

Univerzitetski klinički centar Vojvodine
Društvo lekara Vojvodine, podružnica Novi Sad
SLD, Aktiv akušerskih anesteziologa

 

Zdravstveni savet Srbije akreditovao program /  Program was accredited by Zdravstveni savet Srbije (broj/number: A-1-1212/22)

Predavači: 10 poena / Lecturers: 10 CME credits
Slušaoci: 6 poena / Participants: 6 CME credits

Društvo lekara Vojvodine
Vase Stajića 9, Novi Sad

September 17, 2022

Kotizacija / Registration fee: 3600 RSD
Onlajn učesnici bez sertifikata besplatno / Online participants, no CME credits: free
Contact person: Borislava Pujić
borislava60@yahoo.com

Sastanak se održava uživo i preko ZOOM aplikacije. Link za registrovanje biće dostavljen učesniku putem imejla nakon registracije. Za registraciju poslati ime, prezime, ustanovu i broj licence na sledeću imejl adresu: borislava60@yahoo.com

Krajnji rok za prijavu 09.09.2022.

Registration via email: borislava60@yahoo.com
Registration deadline is 09/09/2022

 

POGLEDAJTE FLAJER