Sve aktuelnosti

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

Početak: april 6, 2023
Kraj: april 7, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

Predavanja za MART

Početak: mart 14, 2023
Kraj: mart 21, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolege!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za MART mesec 2023. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

• 14. MART 2023.
Profilaksa i terapija postoperativne fibrilacije i flatera (POAF) udruženih sa torakalnim operacijama – A-1-1645/22
Dr Jelena Isaković

• 21. MART 2023.
Izazovi u barijatrijskoj anesteziji – A-1-1647/22
Dr Mirjana Novaković

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 2.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba, uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠINA

Datum: februar 28, 2023
Vreme: 19:00 - 23:00

Shodno članu 13. stav 2. Statuta Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva Podružnica Novi Sad

PREDSEDNIK saziva

GODIŠNJU IZBORNU SKUPŠINU

koja će se održati u utorak 28. FEBRUARA 2023. godine u prostorijama Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva u Novom Sadu (Vase Stajića 9) s početkom u 19 časova.

D N E V N I R E D:


I RADNI DEO:

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Izveštaj o radu Podružnice Novi Sad za 2022. godinu
4. Izveštaj o radu Aktiva lekara Sremskih Karlovaca i Aktiva stomatologa za 2022. godinu
5. Izveštaj Nadzornog odbora i finansijski izveštaj za 2022. godinu
6. Izbor članova Predsedništva, predsednika, potpredsednika i sekretara, njihovo konstituisanje
7. Izbor organa i tela – Nadzornog odbora, Komisije za statutarna pitanja izbor članova za Predsedništvo DLV-SLD, delegata u Skupštinu DLV-SLD, članove u Predsedništvu SLD i delegate u Skupštinu SLD
8. Predlozi za nagrade i priznanja
9. Pozdravna reč novoizabranog predsednika
10. Vizija rada za 2023. godinu
11. Razno

II STRUČNI DEO:

Najčešće prepreke u toku onkološkog lečenja (A-1-1643/22)
Prim. dr Nedeljka Boškov

S poštovanjem,

Predsednik Podružnice DLV-SLD Novi Sad
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za FEBRUAR

Početak: februar 21, 2023
Kraj: februar 28, 2023
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za FEBRUAR mesec 2023. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

• 21. FEBRUAR  2023.
Endovaskularno lečenje aneurizmatske bolesti aorteA-1-1644/22
Dr Nedeljka Boškov

• 28. FEBRUAR 2023.
Najčešće prepreke u toku onkološkog lečenja – A-1-1643/22
Dr Nedeljka Boškov

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 2.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba, uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za NOVEMBAR

Početak: novembar 1, 2022
Kraj: novembar 29, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za NOVEMBAR mesec 2022. sa sledećim programom:

 

RASPORED PREDAVANJA:

• 1. NOVEMBAR 2022.
Endovaskularno lečenje aneurizmatske bolesti aorteA-1-673/22
Dr Dalibor Ilić

• 8. NOVEMBAR 2022.
Radiološka procena venskog puta kod pacijenata na dijalizi – A-1-675/22
Dr Tijana Koković

• 15. NOVEMBAR 2022.
Radiološki pristup dijagnostici karcinoma dojke – A-1-677/22
Dr Marijana Basta Nikolić

• 22. NOVEMBAR 2022.
Radiološka dijagnostika tumora koštanomišićnog sistema – A-1-676/22
Dr Ljiljana Dražetin

• 29. NOVEMBAR 2022.
Enterografija magnetnom rezonancom u određivanju stepena aktivnosti zapaljenja kod Kronove bolesti – A-1-674/22
Dr Jelena Pilipović Grubor

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 2.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba, uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za OKTOBAR

Početak: oktobar 11, 2022
Kraj: oktobar 25, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za OKTOBAR mesec 2022. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

 

• 11. OKTOBAR 2022.
SAVREMENI TRETMAN BOLESNIKA SA ALERGIJSKIM RINITISOM – A-1-1608/21
Dr Jasna Jovićević

• 18. OKTOBAR 2022.
ZAŠTO SE PREŠLO SA OPŠTE ANESTEZIJE NA SPINALNU ZA CARSKI REZ? – A-1-93/22
Dr Borislava Pujić

• 25. OKTOBAR 2022.
KLINIČKI ASPEKTI OSTEOPOROZE I SUPLEMENTACIJA U CILJU SMANJENJA RIZIKA ZA NASTAJANJE OSTEOPOROZE – A-1-92/22
Dr Ksenija Bošković

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne epidemiološke situacije uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

EDUKATIVNI KURS

Datum: septembar 17, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

XII ŠKOLA
AKUŠERSKE ANESTEZIJE

XII ANNUAL SCHOOL OF
OBSTETRIC ANESTHESIA COURSE

Univerzitetski klinički centar Vojvodine
Društvo lekara Vojvodine, podružnica Novi Sad
SLD, Aktiv akušerskih anesteziologa

 

Zdravstveni savet Srbije akreditovao program /  Program was accredited by Zdravstveni savet Srbije (broj/number: A-1-1212/22)

Predavači: 10 poena / Lecturers: 10 CME credits
Slušaoci: 6 poena / Participants: 6 CME credits

Društvo lekara Vojvodine
Vase Stajića 9, Novi Sad

September 17, 2022

Kotizacija / Registration fee: 3600 RSD
Onlajn učesnici bez sertifikata besplatno / Online participants, no CME credits: free
Contact person: Borislava Pujić
borislava60@yahoo.com

Sastanak se održava uživo i preko ZOOM aplikacije. Link za registrovanje biće dostavljen učesniku putem imejla nakon registracije. Za registraciju poslati ime, prezime, ustanovu i broj licence na sledeću imejl adresu: borislava60@yahoo.com

Krajnji rok za prijavu 09.09.2022.

Registration via email: borislava60@yahoo.com
Registration deadline is 09/09/2022

 

POGLEDAJTE FLAJER

Predavanja za SEPTEMBAR

Početak: septembar 13, 2022
Kraj: septembar 27, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za SEPTEMBAR mesec 2022. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

 

• 13. SEPTEMBAR 2022.
OPERATIVNO LEČENJE PRELOMA DISTALNOG RADIJUSA – A-1-671/22
Dr Miodrag Vranješ

• 20. SEPTEMBAR 2022.
LEČENJE PRELOMA PROKSIMALNOG OKRAJKA BUTNE KOSTI – A-1-670/22
Dr Saša Karan

• 27. SEPTEMBAR 2022.
HIRURŠKO LEČENJE KOMPLEKSNIH POVREDA LAKTA – A-1-672/22
Dr Mirko Obradović

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne epidemiološke situacije uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za JUNI

Početak: jun 7, 2022
Kraj: jun 14, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za JUNI mesec 2022. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

 

• 7. JUNI 2022.
PRIMENA KOLAGENA U PREVENCIJI PROGRESIJE DEGENERATIVNIH REUMATSKIH BOLESTI – A-1-94/22
Dr Ksenija Bošković

• 14. JUNI 2022.
ERAS PROTOKOL ZA CARSKI REZ – PRVI U SRBIJI – A-1-95/22
Dr Borislava Pujić

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare, stomatologe, medicinske sestre i terapeute. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaci ju 1.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne epidemiološke situacije uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić

Predavanja za MAJ

Početak: maj 10, 2022
Kraj: maj 31, 2022
Vreme: 00:00 - 00:00

Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za MAJ mesec 2022. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

 

• 10. MAJ 2022.
SARKOPENIJA I OSTEOPOROZA – NOVINE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU – A-1-98/22
Dr Snežana Tomašević Todorović

• 17. MAJ 2022.
KVALITET ŽIVOTA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA – ZNAČAJ REHABILITACIONOG TRETMANA – A-1-97/22
Dr Dušica Simić Panić

• 24. MAJ 2022.
EFEKTI MULTIDISCIPLINARNE REHABILITACIJE NA KINEZIOFOBIJU NAKON OSTEOPOROTSKIH PRELOMA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI – A-1-96/22
Dr Slobodan Pantelinac

• 31. MAJ 2022.
PROCENA FUNKCIONALNOG STATUSA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA – A-1-99/22
Dr Danka Petrović

 

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DLV-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare, stomatologe, medicinske sestre i terapeute (osim predavanja 17. maja koje je samo za lekare i stomatologe).. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaci ju 1.000,00 dinara na račun 340- 1862-67 (poziv na broj je broj licence).

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 90 osoba zbog aktuelne epidemiološke situacije uz PREPORUKU za poštovanje preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedIvns@gmaiI.com.

Kolegijalni pozdrav,

Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić